Mykotoxíny

Prežúvavce sa vďaka istým detoxikačným schopnostiam mikroorganizmov v bachore dokážu chrániť pred škodlivými účinkami mykotoxínov. U súčasných dojníc je však rýchlosť prechodu krmiva cez bachor oveľa vyššia. Mikroorganizmy tak nemajú dostatok času na detoxikáciu. Táto skutočnosť v kombinácii s vyšším príjmom krmiva pravdepodobne znamená, že prirodzený obranný mechanizmus našich kráv ich nedokáže chrániť tak dobre, ako sa často predpokladá.

Vplyv škodlivých účinkov mykotoxínov sa nezačína živočíšnym metabolizmom, ale mikroflórou v bachore, čo vplýva na účinnosť a produktivitu fermentačných procesov. Klinické symptómy sa v skutočnosti nemusia prejaviť vo väčšine reálnych situácií, úžitkovosť však bude následne ohrozená, čo sa prejaví v nižšej výnosnosti, slabej reprodukcii a vo zvýšenej chromosti alebo mastitíde.

Vo väčšine krajín boli zavedené prísne limity výskytu alfatoxínov v mlieku, no v legislatíve často chýba zameranie na iné významné skupiny mykotoxínov, ktoré môžu veľkou mierou ovplyvniť výnosnosť, zdravie a prosperitu zvierat. Niektoré z najvýznamnejších skupín mykotoxínov pre prežúvavce sú:

  • trichotecény vrátane dobre známych mykotoxínov ako DON (deoxynivalenol alebo vomitoxín);
  • zearalenone;
  • Námeľové alkaloidy.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?