Produkcia mlieka

Produkcia mlieka za jednu laktáciu a celková dĺžka života dojnice sú najvýznamnejšími faktormi celkovej výnosnosti farmy. Laktácia je závislá od mnohých rôznych faktorov.

Chov vysoko produkčných kráv sa začína najlepšími technikami odchovu teliat, pričom prioritou je vývoj kapacity bachora a tvorba papíl.

Pre vysoké výnosy mlieka je dôležitá aj dobrá kvality krmiva. Siláž, ktorá sa pridáva do kŕmnej dávky, musí mať vynikajúcu kvalitu. Túto kvalitu možno zvýšiť produktom Biomin® BioStabil.

Mykotoxíny sa vyskytujú často a niekedy dokonca bez akýchkoľvek klinických príznakov. To zdôrazňuje potrebu zavádzať stratégie manažmentu rizika mykotoxínov. Pre túto stratégiu je zásadne dôležité, aby sa použila produktová línia Mycofix®, pretože tá priamo potláča negatívne účinky mykotoxínov.

U súčasných dojníc je potenciál výnosu mlieka oveľa vyšší. Neadekvátny príjem krmiva však obmedzuje tento genetický potenciál. S produktom Digestarom® sa zlepšuje príjem krmiva a je možné dosiahnuť vyššie výnosy mlieka.

Výroba mlieka závisí od zdravotného stavu bachora. Zlepšením ruminálnej flóry a trávenia sa zlepší aj výnosnosť mlieka. Nové autolyzované kvasnice ako Levabon® Rumen E sú špeciálne zamerané na zlepšenie funkcie bachora.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Viac informácií

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Produktová línia Biomin® BioStabil predstavuje zmes vybraných baktérií mliečneho kvasenia na inokuláciu siláže. Tieto baktérie vo vyváženom pomere produkujú metabolity, kyselinu mliečnu a kyselinu octoveú, a tak zlepšujú proces fermentácie a predlžujú aeróbnu stabilitu. Pokles hodnoty pH a priamy účinok kyseliny octovej zabránia tvorbe nechcených mikróbov, čo pôsobí na zlepšenie kvality krmív.

Viac informácií

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je špeciálne navrhnutý rastlinný produkt na podporu trávenia a účinnosti krmiva, a to spojením jedinečných chuťových vlastností s biologicky aktívnymi vlastnosťami. Digestarom® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané, prežúvavce, ryby a krevety, ako aj v doplnkových krmivách.

Viac informácií

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E je produkt zo sušených kvasiniek podrobených autolýze (Saccharomyces cerevisiae), ktorý je vyrobený technológiou interného procesu pre štandardizovaný autolytický rozklad kvasinkových buniek. Tento kvasinkový produkt je bohatý na bioaktívne zložky a živiny, akými sú nukleotidy, esenciálne aminokyseliny, peptidy, uhľohydráty bunkových stien a vitamíny B.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?