Výroba hovädzieho mäsa

Pred odstavením

Je dôležité, aby boli teľatá stále zdravé. Teľatá chované na produkciu mäsa sa chovajú spoločne, čo zvyšuje tlak chorôb a riziko šírenia infekcií. So zlepšovaním príjmu mlieka a tuhého krmiva a súčasne s využívaním postupov, ktoré zlepšujú stav čriev, vzniká menej prípadov hnačky, znižujú sa náklady na liečivá, zvyšuje sa priemerný denný prírastok a zlepšuje sa účinnosť kŕmenia v rámci stáda. Na profesionálnych farmách, zaoberajúcich sa chovom teliat, sa používa Biotronic® Top3 spolu s produktom Biomin® Permeabilizing Complex a produktom Digestarom® ešte pred odstavením.

Po odstavení

Pre vysokú úroveň výroby hovädzieho mäsa je nevyhnutné krmivo dobrej kvality. Do kŕmnej dávky by sa mala zaraďovať len siláž vynikajúcej kvality. Túto kvalitu je možné zlepšiť produktom Biomin® BioStabil.

Mykotoxíny sa vyskytujú často, dokonca aj bez klinických príznakov, preto sa vyvíja snaha o zavedenie stratégie manažmentu rizika mykotoxínov. Pre túto stratégiu je zásadne dôležité, aby sa do nej začlenila produktová línia Mycofix®, pretože tá priamo potláča negatívne účinky mykotoxínov.

Vyšší prísun krmiva súvisí so zlepšenou produkciou hovädzieho mäsa. Digestarom® Beef zlepšuje príjem krmiva a nakoniec aj priemerný denný prírastok.

Základom pre zdravie dobytka je dobre pracujúci bachor. Aby bol priemerný denný prírastok vysoký, musí byť trávenie účinné a je dôležitá aj ruminálna mikroflóra. Nové autolyzované kvasinky Levabon® Rumen E v bachore pôsobia prebioticky, čo zvyšuje stráviteľnosť a účinnosť krmiva.

Produkty

Mycofix®

Mycofix®

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Viac informácií

Biotronic®

Biotronic®

Produktová línia Biotronic® je kombináciou vybraných zmesí organických a anorganických kyselín a ich solí, ktoré zlepšujú hygienu krmív a vody prostredníctvom zníženia pH a pufračnej kapacity, a tiež kontrolu gramnegatívnych baktérií, akými sú Salmonella sp. a E. coli. Biotronic® je vhodný na použitie v krmivách pre hydinu, ošípané, teľatá a ryby.

Viac informácií

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E je produkt zo sušených kvasiniek podrobených autolýze (Saccharomyces cerevisiae), ktorý je vyrobený technológiou interného procesu pre štandardizovaný autolytický rozklad kvasinkových buniek. Tento kvasinkový produkt je bohatý na bioaktívne zložky a živiny, akými sú nukleotidy, esenciálne aminokyseliny, peptidy, uhľohydráty bunkových stien a vitamíny B.

Viac informácií

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® je špeciálne navrhnutý rastlinný produkt na podporu trávenia a účinnosti krmiva, a to spojením jedinečných chuťových vlastností s biologicky aktívnymi vlastnosťami. Digestarom® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané, prežúvavce, ryby a krevety, ako aj v doplnkových krmivách.

Viac informácií

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Produktová línia Biomin® BioStabil predstavuje zmes vybraných baktérií mliečneho kvasenia na inokuláciu siláže. Tieto baktérie vo vyváženom pomere produkujú metabolity, kyselinu mliečnu a kyselinu octoveú, a tak zlepšujú proces fermentácie a predlžujú aeróbnu stabilitu. Pokles hodnoty pH a priamy účinok kyseliny octovej zabránia tvorbe nechcených mikróbov, čo pôsobí na zlepšenie kvality krmív.

Viac informácií

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto témy?