BIOMIN píše históriu

Spoločnosť BIOMIN bola založená v roku 1983 v prenajatom sklade. Napriek skromným začiatkom sa z nej vyvinula spoločnosť, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti zdravej výživy zvierat.

1983-1992

 • Založenie BIOMIN-u v Rakúsku: Erich a Margarete Erber začali ponúkať rakúskym zákazníkom doplnkové krmivá a premixy z prenajatého skladu v Pottenbrunne.
 • Po prvýkrát bol predstavený slogan „Natürlich im Futter“ (v preklade Prirodzený prístup ku krmivu).
 • Spustenie prvej probiotickej produktovej línie premixov Pronifer Pro.
 • BIOMIN získava INTERPREMIX so značkou Antitox® Plus na inaktiváciu mykotoxínov.
 • Spustenie výroby okyslenej mliečnej náhrady pre prasiatka Biolac.
 • Bol určený prvý distribútor pre Štajersko, Fritz Jeitler.
 • Prvé exporty produktu Antitox® Plus do Ázie.
 • Zavedenie systému výroby podľa PIC pre skoré odstavenie mláďat.
 • Začiatok výskumu inaktivácie mykotoxínov na Univerzite veterinárskeho lekárstva vo Viedni.
 • Prvé sympóziá o mykotoxínoch v Južnej Kórei, Taiwane, Thajsku a Malajzii.
 • Nové hlavné sídlo v rakúskom Herzogenburgu.
 • Celosvetové spustenie produktových línií Ecostat® a Biotronic®.
 • Podanie patentu na druhú generáciu produktov určených na inaktiváciu mykotoxínov Mycofix® Plus.
 • Založenie nového pracoviska v Malajzii.
 • Expanzia do Južnej Ameriky prostredníctvom INUSA Mexiko.

1993-2002

 • Začiatok interného výskumu.
 • Otvorenie pracoviska vo Vietname.
 • Hlavné ázijské regionálne sídlo v Kuala Lumpur v Malajzii.
 • Nové laboratóriá na IFA Tulln.
 • Spolupráca s RomerLabs® na poli detekcie mykotoxínov.
 • Založenie BIOMIN Singapore Pte Ltd ako nového hlavného regionálneho sídla v Ázii.
 • Otvorenie BIOMIN America Inc v San Antoniu v Texase.
 • Uvedenie tretej generácie produktu Mycofix® Plus. Eubacterium BBSH 797 ktorý inaktivuje mykotoxíny pomocou biotransformácie.
 • Nové pracoviská na Slovensku a v Nemecku.
 • Nové pracovisko v Šanghaji, Číne a Maďarsku.
 • Uvedenie produktov podporujúcich prirodzený rast: Biomin® C-EX, Biomin® IMBO a Biomin® P.E.P.
 • Celosvetové uvedenie produktu Mycofix® Plus 3.0.
 • Nové pracoviská v Litve a Kanade.
 • Založenie laboratória CD Laboratory pre výskum mykotoxínov na IFA Tulln v spolupráci s BIOMIN a Romer Labs®.

2002 – súčasnosť

 • Nové pracoviská vo Francúzsku a v Rumunsku.
 • Nový „MTV“ kmeň pre inaktiváciu mykotoxínov na biotransformáciu OCHRA a ZON.
 • Otvorenie pracovísk v Thajsku, Šanghaji a Austrálii.
 • V rakúskom Salzburgu sa konalo prvé svetové fórum o výžive World Nutrition Forum.
 • Nové pracoviská v Mexiku a na Filipínach.
 • Otvorenie technologického centra Technology Center Tulln, do ktorého sa presunuli BIOMIN Research Center a Romer Labs®.
 • Začiatok činnosti centra pre aplikovanú výživu zvierat CAN (Center for Applied Animal Nutrition).
 • Nové pracoviská v Chorvátsku a Brazílii.
 • Nové pracoviská v Českej republike, Rusku a na Ukrajine.
 • Rozšírenie hlavného sídla.
 • Nové pracovisko v Poľsku.
 • Začiatok výroby v brazílskom fermentačnom zariadení.
 • Uvedenie produktovej línie AquaStar®.
 • Nová pobočka v Nemecku.
 • Nové pracoviská a noví distribuční partneri v Kambodži, Indonézii, Argentíne a Turecku.
 • Celosvetové uvedenie multidruhového synbiotického produktu PoultryStar® stimulujúceho prospešnú črevnú mikroflóru.
 • Uvedenie programu NutriEconomics® – inovatívnej koncepcie, ktorá zastáva rovnováhu medzi výživou, ekonómiou a životným prostredím.
 • „BIOMIN – Naturally ahead“: nový slogan spoločnosti.
 • Nové pracovisko v Južnej Afrike.
 • Uvedenie produktu na podporu prirodzeného rastu Biotronic® Top3 s produktom Biomin® Permeabilizing Complex.
 • Uvedenie produktovej línie derivátov kvasníc Levabon®.
 • BIOMIN sa stáva celosvetovo prvou spoločnosťou zaoberajúcou sa doplnkovými krmivami, ktorá získava úplnú atestáciu na základe hodnotenia životného cyklu Americkej agentúry pre ochranu životného prostredia
 • BIOMIN ako súčasť ERBER Group spúšťa Korporátny program spoločenskej zodpovednosti.
 • Uvedenie produktu Digestarom® na kľúčových celosvetových trhoch po akvizícii spoločnosti Microplus.
 • V Singapure sa koná piate Fórum o svetovej výžive (World Nutrition Forum).
 • Otvorenie druhého výrobného zariadenia vo Vietname v provincii Binh Duong.
 • Veľkolepý ceremoniál pri otvorení nového zariadenia v čínskom meste Wuxi.
 • Veľkolepý ceremoniál pri otvorení nového areálu ERBER GROUP v rakúskom Getzersdorfe.
 • Uvedenie produktu FUMzyme®.
 • Udelenie povolení EÚ na produkty Mycofix® Secure a Biomin® BBSH 797.