Kto sme

Staráme sa o zdravú výživu zvierat – Naturally ahead

My v BIOMIN-e sa špecializujeme na vývoj nových a udržateľných riešení, ktoré našim zákazníkom zaručia úspech prostredníctvom zdravej a bezpečnej výživy zvierat.

Základom uplatnenia vedy a odborných znalostí je porozumenie a pochopenie potrieb a záujmov našich zákazníkov. Tento princíp nám umožňuje dodávať riešenia, ktoré podporujú zdravie zvierat, optimalizujú úžitkovosť a efektívnosť výroby.

Čo robíme

BIOMIN, vedúca spoločnosť v oblasti zdravia a výživy zvierat, vyvíja a vyrába doplnkové krmivá a zmesi, a poskytuje služby pre ekonomické zvýšenie úžitkovosti zvierat.

Naše produkty poskytujú riešenia manažmentu rizík mykotoxínov, holistický prístup k podpore prirodzeného rastu, ako aj špecifické riešenia, ktoré sa zaoberajú požiadavkami na krmivá pre ošípané, hydinu, dojnice a hovädzí dobytok, a tiež pre akvakultúry.

BIOMIN je oddaný:

 • svojim zákazníkom;
 • inováciám zameraným na úžitkovosť;
 • podnikovej kultúre, ktorá rozvíja a oceňuje talenty;
 • rozhodnutiam, ktoré uprednostňujú udržateľnosť.

Politika spoločnosti BIOMIN

Naším poslaním je plniť požiadavky a očakávania našich steakholderov (zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a dodávateľov) a predpovedať ziskovosť a udržateľnosť vzhľadom na najlepšie možné plnenie požiadaviek kvality, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.

 • Našich zákazníkov a dodávateľov považujeme za partnerov, s ktorými udržujeme dlhodobé vzťahy.
 • Zaväzujeme sa dodržiavať zásady správania spoločnosti BIOMIN.
 • Povinnosťou každého zamestnanca je udržiavať vysokú kvalitu našich produktov a služieb.
 • Naším cieľom je neustále zlepšovanie a inovovanie pre zabezpečenie hospodárskeho úspechu našich zákazníkov a našej spoločnosti.
 • Dôraz kladieme na medzinárodnú tímovú prácu zameranú na postupy, s ohľadom na kultúrne rozdiely v rámci našich prevádzok po celom svete.
 • Zaväzujeme sa dodržiavať príslušné a relevantné zákonné pravidlá, predpisy a požiadavky pre zabezpečenie najvyššej bezpečnosti krmív, čo vedie k vysokej kvalite potravín.
 • Chránime know-how, obchodné a výrobné tajomstvá.
 • Zaväzujeme sa narábať so zdrojmi opatrne, hospodárne a efektívne.
 • Týmto chceme prispieť k zníženiu hrozby globálneho otepľovania.

Úspech našich zákazníkov, dodávateľov a BIOMIN-u sa zakladá na našich kľúčových hodnotách, ktorými sú: