Kvalita

Kvalita pre nás znamená, že naši zákazníci budú schopní zakúpiť si produkty BIOMIN kedykoľvek s istotou, že tieto produkty sú spoľahlivé a efektívne. Toto je hodnota, ktorú naši zákazníci od nás očakávajú a ktorú veľmi oceňujú, a našou snahou je nesklamať ich v ničom, čo robíme.

Našou snahou je dosiahnuť a udržať najvyššie štandardy v oblasti hygieny, bezpečnosti produktov a spätnej dohladateľnosti surovín naprieč výrobným procesom po konečný produkt. V tom spočívajú naše zásady kvality.

Kvalitné produkty

Všetky suroviny nakupujeme výhradne od vybranej skupiny dodávateľov a podrobujeme ich intenzívnej vstupnej kontrole. Filozofiou BIOMIN-u sú dlhodobé zmluvné vzťahy so spoľahlivými dodávateľmi, čo zabezpečuje trvalú a vysokú kvalitu.

V BIOMIN-e je prísna kontrola kvality všetkých materiálov a produktov pevnou súčasťou výrobného procesu.

Motivovaný tím

Súčasťou našej podnikovej kultúry je kontinuálne vzdelávanie. Kladieme dôraz na kontinuálne školenie, ktoré zvyšuje zručnosti a najmä morálku a motiváciu našich zamestnancov.

Stanovenie štandardov

V BIOMIN-e veríme, že podmienkou pre dosiahnutie úspechu je neustále zlepšovanie interných štandardov kvality.

V roku 1997 BIOMIN zaviedol medzinárodnú normu ISO 9001. Systém HACCP, ktorý bol následne zavedený vo výrobných závodoch BIOMIN-u, prináša istotu kvality, ktorú naši zákazníci očakávajú.

Medzinárodné a miestne štandardy kvality krmiva, ako napríklad GMP+, FAMI-QS a QS garantujú najvyšší stupeň kontroly a kvality všetkých našich produktov – od vstupných surovín až po konečný produkt.

Spoločnosť BIOMIN si uvedomuje, že kvalitným krmivom tvorí základy pre kvalitné potraviny. Našou prioritou je spokojnosť zákazníkov, ktorú sa snažíme získať zavádzaním najvyšších kritérií kvality v tomto priemysle.

ISO 14040 Posudzovanie životného cyklu

V septembri roku 2011 spoločnosť BIOMIN ukončila certifikačný proces ISO 14040 „Posudzovanie životného cyklu“. Optimalizáciou používania krmiva a zlepšením úžitkovosti zvierat je možné znížiť emisie skleníkových plynov z chovu dobytka.

Pre viac informácií o ISO 14040 Posudzovanie životného cyklu kliknite na tento odkaz.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na: Opens window for sending emailquality(at)biomin.net