Udržateľnosť

Ako spoločnosť, ktorá sa venuje najmä živým organizmom a napĺňaniu základných ľudských potravinových potrieb, musíme zohľadniť udržateľné prístupy k zdraviu, zabezpečovaniu a bezpečnosti potravín a životnému prostrediu.

Zelená výroba

Spolu s implementáciou a certifikáciou enviromentálneho systému riadenia Opens external link in new windowISO 14001, BIOMIN vykonal kompletnú analýzu životného cyklu produktov (Opens external link in new windowISO 14040 a Opens external link in new windowISO 14044) pre stanovenie množstva environmentálnych vplyvov súvisiacich so životným cyklom všetkých produktov. Takto BIOMIN určí a kvantifikuje vplyv výroby na životné prostredie a porovná ho s účinkami produktov BIOMIN na úžitkovosť zvierat a so znížením emisií CO2.

ISO 14001 Certified

Obnoviteľná energia v podnikaní

Spoločnosť BIOMIN pri svojich každodenných obchodných aktivitách rieši svoj vplyv na životné prostredie investíciami do obnoviteľných zdrojov energie. Kancelárske budovy a výrobné závody sú vybavené solárnymi panelmi, lepšími izolačnými technológiami a schopnosťou využívať biopalivo z bagasy na vykurovanie a výrobu energie. Viac ako 90% energetického dopytu je teda pokrytých z obnoviteľných zdrojov energie.

V novom závode vo Vietname sú strechy kancelárskych budov pokryté trávnikmi a múry tohto nového zariadenia sú vyrobené z autoklávových prevzdušnených betónových blokov, ktoré sú energeticky úsporné. Solárne panely poskytujú 30% energie, ktorú závod potrebuje na svoju prevádzku.

Nové sídlo spoločnosti BIOMIN, ktoré sa má dokončiť v roku 2015, bude mať zateplený plášť, vykurovanie a chladenie pomocou podzemnej vody, a vetracie systémy, ktoré zahŕňajú obnovu tepla, ako aj fotovoltaickú energiu. Sídlo ERBER GROUP je prvou budovou v Rakúsku ktorá získala platinový certifikát LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design, Vodcovstvo v Energetickom a Enviromentálnom Dizajne) od US Green Building Council.

Závod BIOMIN-u vo Vietname
Campus SKUPINY ERBER – nové sídlo BIOMIN-u

Výživa kvalitnými krmivami

Optimalizácia používania krmiva a zlepšenie úžitkovosti zvierat sú spojené so znížením emisií skleníkových plynov z chovu dobytka. Doplnkové krmivá BIOMIN sú navrhnuté tak, aby zlepšili konverziu krmiva a výrazne znížili emisie CO2 pri chove hospodárskych zvierat.

Porovnávacie štúdie preukázali, že 1 tona CO2 vypustená pri výrobe produktov BIOMIN prinesie ekvivalentné zníženie emisií CO2 až do 128 ton pri chove brojlerov. Okrem pozitívnych vplyvov na konverziu krmiva a prírastky na hmotnosti, preukázali skúšky, že zahrnutie fytogénneho doplnkového krmiva s enkapsulovanou matricou (na trhu dostupný ako Biomin® P.E.P. MGE) do krmiva prispieva k značnému zníženiu emisií čpavku pri chove ošípaných tak, že znižuje úroveň fermentačných produktov a zlepšuje stráviteľnosť proteínov.

Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných
Vplyv Digestaromu® na emisie čpavku pri chove jatočných ošípaných

Nutrieconomics

Koncepcia BIOMIN-u NutriEconomics® spája výživu, ekonomiku a životné prostredie. Spojenie týchto troch ideálov v rámci NutriEconomics® predstavuje udržateľnú živočíšnu výrobu, ktorá je cenovo efektívna a citlivá k životnému prostrediu.

NutriEconomics®