Výskum – V srdci BIOMIN-u

Základom všetkého, čo robíme, je výskum a vývoj. Základný aplikovaný výskum realizuje náš interný tím Výskumu a Vývoja vo vlastnom výskumnom centre BIOMIN-u (BIOMIN Research Center – BRC) v univerzitnom areáli v Tullne v Rakúsku.

Spolupráca so svetovými inštitúciami a organizáciami posilňuje jadro výskumu BIOMIN-u. Synergie z týchto výskumných spoluprác nás inšpirujú posúvať hranice živočíšnej výživy a pokračovať vo vývoji riešení zameraných na zákazníka, ktoré predstavujú krok vpred pred konkurenciou.

Vďaka spoločným projektom s univerzitami a výskumnými inštitúciami je BIOMIN neustále v kontakte s najnovším vedeckým know-how, pomocou ktorého vyvíja a vyrába novátorské doplnkové krmivá. V súčasnosti spolupracujeme s viac ako 150 inštitúciami po celom svete.

Výskumné centrum BIOMIN

Výskumné centrum BIOMIN (BIOMIN Research Center – BRC) v Tullne zastrešuje výskumné tímy spoločnosti BIOMIN zamerané na objavovanie a prieskum, enzymológia, vývoj bioprocesov, analytická chémia, GUTomika, bunková biológia, formulácia Bioakívnych Ingrediencií.

Naši vedci pracujú na vývoji nových metód, často až na molekulárnej úrovni, ktoré slúžia ako nástroje na vytváranie základu pre nové riešenia v krmivárskom priemysle.

Oddelenie vývoja v Getzersdorfu

Ako ďalšie rozšírenie výskumných aktivít v našich centrách (BRC a CAN), odborníci na výživu z Oddelenia vývoja v Getzersdorfu, v sídle spoločnosti BIOMIN, na základe týchto nových prísad navrhujú nové doplnkové krmivá.

Tím oddelenia vývoja dôkladne otestuje prototypy produktov predtým, ako ich spoločnosť uvedie na trh.

Development Department in Getzersdorf, Austria

Univerzitný areál v Tullne

Výskumníci BIOMIN-u spolupracujú s vedeckými odborníkmi v univerzitnom areáli v Tullne na vývoji nových prísad, ktoré môžu byť efektívne použité v rôznych oblastiach živočíšnej výroby.

Centrum pre aplikovanú výživu zvierat

BIOMIN disponuje množstvom pokusných zariadení známych ako Centrá pre Aplikovanú Výživu Zvierat (CANs - Centers for Applied Animal Nutrition ).

Tieto zariadenia a partnerstvo s univerzitami a výskumnými ústavmi tvoria globálnu výskumnú sieť, uľahčujúcu aplikáciu a testovanie produktov BIOMIN.

Výskumná činnosť

Naše špecializované výskumné tímy vyvíjajú nové metódy, často až na molekulárnej úrovni, ktoré slúžia ako nástroje na vytváranie základu pre nové riešenia v krmivárskom priemysle.

Objavovanie a prieskum

 • Preskúmavanie aktivity a metabolických pochodov mikroorganizmov
 • Vyhľadávanie a popis nových enzýmov
 • Vytváranie ranných prototypov

„Cesta za horizont – biológia spolu s technológiami pre budúcnosť výživy zvierat“

Enzymológia

 • Génová expresia a purifikácia rekombinantných enzýmov
 • Testovanie enzymatickej aktivity a kinetiky
 • Vývoj enzýmov pomocou proteínového inžinierstva

„Prírodné katalyzátory – zapriahame ich do zneškodňovania mykotoxínov a do bezpečnej výživy zvierat“

Vývoj bioprocesov

 • Vývoj bioprocesov pre výrobu mikroorganizmov a enzýmov
 • Optimalizácia fermentačných procesov
 • Vývoj a optimalizácia degradačných procesov
 • Prenos bioprocesov do priemyselného merítka

„Od jednej bunky k miliónom—premena vedeckých objavov do praktických aplikácií“

Analytická chémia

 • HPLC analýza organických kyselín, uhľovodíkov, nukleotidov a rastlinných extraktov
 • LC-MS/MS analýza mykotoxínov a biomarkerov
 • GC-MS analýza fytogenických aktívnych zložiek
 • Štúdium efektov jednotlivých substancií na bachaorovú fermentáciu in vitro

„Rozklad vecí na molekuly—analyzujeme ako presne naše produkty fungujú“

GUTomika

 • Objavovanie črevných mikróbov so zaujímavými vlastnosťami, ako inhibícia patogénov
 • Analýza diverzity a zloženia črevného mikrobiómu založená na DNA
 • Metagenomika vysvetľujúca funkčný potenciál genómov populácií mikroorganizmov priamo z prostredia
 • Transkriptomika študujúca reakcie živočíšnych organizmov na úrovni RNA (expresia hostiteľských génov)

„Pochopenie podstaty zdravého črevného systému a jej aplikácia v kŕmení“

Bunková biológia

 • Skríning a testovanie substancií na viac ako 16 rôznych bunkových líniách pochádzajúcich zo 7 rôznych druhov zvierat
 • Zavádzanie nových modelov bunkových a tkanivových kultúr
 • Vyšetrovanie imunomodulačných, protizápalových a antioxidačných efektov
 • Štúdium funkcie črevnej bariéry in vitro a in vivo
 • Vyhodnocovanie kŕmnych pokusov

„Študujeme zvieracie bunky pre lepšie pochopenie spôsobov účinku kŕmnych aditív“

Formulácia Bioakívnych Ingrediencií (BIF)

 • Vývoj a optimalizácia procesov sušenia
 • Formulačné a enkapsulačné procesy pre maximalizáciu účinkov bioaktívnych zložiek
 • Charakterizovanie a vyhodnocovanie receptúr pre garanciu spokojnosti zákazníkov

„Zvyšujeme účinnosť bioaktívnych zložiek navrhovaním receptúr na mieru a cieleným uvoľnovaním“