Biomin® BioStabil

Zachová energiu vo vašej siláži

Produktová línia Biomin® BioStabil predstavuje zmes vybraných baktérií mliečneho kvasenia na inokuláciu siláže. Tieto baktérie vo vyváženom pomere produkujú metabolity, kyselinu mliečnu a kyselinu octovú, a tak zlepšujú proces fermentácie a predlžujú aeróbnu stabilitu. Pokles hodnoty pH a priamy účinok kyseliny octovej zabránia tvorbe nechcených mikróbov, čo pôsobí na zlepšenie kvality krmív.

Používanie Biomin® BioStabil vedie k zvýšeniu obsahu energie a proteínov v siláži.

Aké sú hlavné prínosy?

  • Lepšia fermentácia
  • Vyšší energetický obsah
  • Uchovanie proteínov
  • Dlhšia skladovateľnosť (aeróbna stabilita)
  • Jednoduché použitie
  • Bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO)

Využitie

  • Biomin® BioStabil Plus: tráva, lucerna a senáž
  • Biomin® BioStabil Mays: kukurica, CCM a cirok
  • Biomin® BioStabil Wraps: balíky
  • Biomin® BioStabil Biogas: výroba bioplynu

Produkty Biomin® BioStabil najlepšie fungujú pri správnom riadení silážovania a odoberania.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.