Biomin® CleanGrain liquid

Naturally ahead in feed preservation!

Biomin® Clean Grain liquid je jedinečnou zmesou aktívnych látok, ktoré slúžia na konzerváciu obilnín a vedľajších produktov. Vďaka svojej dobre vyváženej receptúre poskytuje Biomin® Clean Grain liquid výbornú ochranu proti znehodnoteniu, spôsobovanému plesňami, kvasinkami a baktériami počas aeróbnej a anaeróbnej konzervácie obilnín a vedľajších produktov.

Aké sú hlavné prínosy?

  • Produkt je bezpečný (nespôsobuje koróziu) a narába sa s ním jednoducho
  • Účinný proti aeróbnemu znehodnoteniu v dôsledku plesní, kvasiniek a baktérií
  • Zachováva výživnú hodnotu obilnín a vedľajších produktov
  • Je hospodárny

Využitie

Biomin® Clean Grain liquid sa môže používať na konzerváciu obilnín, krmív, siláže, sena, pivovarníckych obilnín, vlhkých liehovarských výpalkov s rozpustnými zložkami (WDGS) a na silážovanie repných rezkov.

Biomin® Clean Grain liquid, používaný na konzerváciu, pomáha minimalizovať:

  • mikrobiálnu kontamináciu;
  • rast plesní;
  • oxidačné procesy;
  • produkciu toxínov;
  • zdravotné riziká.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.