Print Version
   Close

URL: https://www2.biomin.net/sk/produkty/biomin-cleangrain/?tx_cookiepolicybar_pi1%5Baction%5D=close&tx_cookiepolicybar_pi1%5Bcontroller%5D=CookieBar&cHash=690a4dfc415a2ac391a6b99351c427da&type=98

Biomin® CleanGrain liquid

Naturally ahead in feed preservation!

Biomin® Clean Grain liquid je jedinečnou zmesou aktívnych látok, ktoré slúžia na konzerváciu obilnín a vedľajších produktov. Vďaka svojej dobre vyváženej receptúre poskytuje Biomin® Clean Grain liquid výbornú ochranu proti znehodnoteniu, spôsobovanému plesňami, kvasinkami a baktériami počas aeróbnej a anaeróbnej konzervácie obilnín a vedľajších produktov.

Aké sú hlavné prínosy?

  • Produkt je bezpečný (nespôsobuje koróziu) a narába sa s ním jednoducho
  • Účinný proti aeróbnemu znehodnoteniu v dôsledku plesní, kvasiniek a baktérií
  • Zachováva výživnú hodnotu obilnín a vedľajších produktov
  • Je hospodárny

Využitie

Biomin® Clean Grain liquid sa môže používať na konzerváciu obilnín, krmív, siláže, sena, pivovarníckych obilnín, vlhkých liehovarských výpalkov s rozpustnými zložkami (WDGS) a na silážovanie repných rezkov.

Biomin® Clean Grain liquid, používaný na konzerváciu, pomáha minimalizovať:

  • mikrobiálnu kontamináciu;
  • rast plesní;
  • oxidačné procesy;
  • produkciu toxínov;
  • zdravotné riziká.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.Súvisiace médiá

What’s Wrong With My Herd? Part 9 – Rumen Fermentation

The major benefit of dairy cattle lies in their utilization of forage, which enables us to use land that may not be appropriate for traditional grain crops. The symbiotic relationship with the...

Ensuring Excellent Silage Quality

Silage is an important part of the total mixed ration (TMR) and is a valuable nutrient source for cows throughout the year. Getting the ensiling process right is vital to ensure good quality silage,...

What’s Wrong With My Herd? Part 8 - Sub-acute ruminal acidosis (SARA)

Though not easily detected, sub-acute ruminal acidosis (SARA) can have a serious impact on milk production, general health and longevity. It is caused by an imbalance between the production of...

Keeping Aflatoxin Out of Milk

Aflatoxin contamination is one of the biggest concerns dairy producers all over the world face. But the risk of contamination can be reduced by close management of the feed, ensuring it is of the...

Science & Solutions No. 61 - Ruminants

In this issue: Ensure Pre-Weaned Calf Health by Focusing on These 5 Key Areas; Keeping Aflatoxin Out of Milk; What is Wrong With My Herd? Part 8: Sub-acute ruminal acidosis (SARA)


BIOMIN Holding GmbH, Erber Campus 1, 3131 Getzersdorf, Austria
Tel.: +43 2782 803 0, office@biomin.net