Biotronic®

Riešenie pre dynamické okysľovanie

Biotronic® Top Line

Biotronic® Top line spája vybrané organické kyseliny a ich soli s fytochemikáliami a s Biomin® Permeabilizing Complex, novou permeabizujúcou látkou, pričom plne využíva jedinečný synergický efekt mechanizmu ich pôsobenia. Biomin® Permeabilizing Complex zvyšuje činnosť aktívnych zložiek (organických kyselín a fytochemikálií) a uľahčí ich vniknutie pomocou prieniku vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií.

Aké sú hlavné prínosy?

  • Podpora antimikrobiálnej činnosti organických kyselín a fytochemikálií proti gramnegatívnym baktériám (E. coli, Salmonella)
  • Zvýšenie rastovej úžitkovosti
  • Maximalizovanie zisku
Mechanizmus pôsobenia Biomin® Permeabilizing Complex

Využitie

Biotronic® Top line zahŕňa:

  • práškové produkty so zmesami organických kyselín, fytochemikálií a Biomin® Permeabilizing Complex, ktoré môžu byť pridávané do kŕmnych zmesí pre hydinu, ošípané, teľatá a ryby;
  • práškové produkty so soľami organických kyselín, fytochemikálií a Biomin® Permeabilizing Complex, ktoré môžu byť pridávané do predpripravených zmesí, mlieka a náhrad mlieka;
  • tekuté produkty so zmesami organických kyselín a Biomin® Permeabilizing Complex, ktoré môžu byť pridávané do pitnej vody, kŕmnych zmesí a tekutých krmív alebo do mlieka a do mliečnych náhrad.

Práškové produkty obsahujú špeciálny anorganický nosič, ktorý pracuje ako médium postupného uvoľňovania (Sequential Release Medium, SRM), čím zabezpečuje pomalé uvoľňovanie aktívnych zložiek z krmiva do gastrointestinálneho traktu.

Produkty Biotronic® nespôsobujú koróziu, sú bezpečné a ľahko sa s nimi narába, nemajú žiadne vedľajšie účinky alebo dobu vysadenia.

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.