Mycofix®

Riešenie pre manažment rizika mykotoxínov

Produktová línia Mycofix® predstavuje špeciálne vyvinuté doplnkové krmivá, ktoré chránia zdravie zvierat tak, že deaktivujú mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v kontaminovanom krmive. Mycofix® je vhodný na používanie v krmivách pre hydinu, ošípané a prežúvavce, ako aj v krmivách pre ryby a krevety.

Mykotoxíny – Všadeprítomný problém

Existencia stoviek mykotoxínov s rôznymi frekvenciami a vzorcami výskytu, ako aj synergistické efekty vznikajúce v dôsledku koexistencie viac ako jedného mykotoxínu v ktorejkoľvek zo získaných vzoriek, zdôrazňuje potrebu kreatívnych a cielených riešení pri stratégií pôsobenia proti mykotoxínom.

Čo sa skrýva za produktom Mycofix®

Kľúčom k efektívnosti je trojfázová stratégia kontroly mykotoxínov:

Biotransformácia

Špecifické enzýmy, ktoré poskytujú patentované biologické zložky v produktovej línii Mycofix®, eliminujú toxicitu trichotocénov, zearalenónov, ochratoxínu A a fumonizínov pomocou zmeny ich molekulárnej štruktúry. Táto biotransformácia vedie k vzniku netoxických, ekologicky bezpečných metabolitov.

Adsorpcia

Adsorbovateľné mykotoxíny, akými sú alfatoxíny a námeľové alkaloidy, sú v gastrointestinálnom trakte zvierat selektívne naviazané a znehybnené prvotriednou zmesou minerálov v produktovej línii Mycofix®. Táto adsorpcia významne znižuje bio-dostupnosť toxínov.

Vďaka starostlivému výberu adsorbentov spoločnosti BIOMIN, produktová línia Mycofix®

  • zabezpečuje maximálne viazanie mykotoxínov pri nízkej miere inklúzie;
  • dokonca ani pri najvyšších odporúčaných dávkach neodstraňuje z potravy základné živiny, vitamíny alebo minerály.

Bio ochrana

Bio ochrana zabezpečuje ochranu proti hepatitíde a ochranu imunity, ktorá pôsobí proti negatívnym vplyvom spôsobeným mykotoxínmi, a to prostredníctvom vedecky overenej zmesi starostlivo vybraných rastlinných výťažkov a výťažkov z rias.

Oprávnenie v rámci EÚ

EÚ registrácia produktov zneškodňujúcich mykotoxíny nepredstavuje len právny rámec pre oficiálne požiadavky týkajúce sa mykotoxínov. Predstavuje tiež detailné zhodnotenie s vysokými kritériami na účinnosť a bezpečnosť produktov.

Vďaka svoju dlhoročnému zameraniu na výskum mykotoxínov, spoločnosť BIOMIN úspešne získala oprávnenie EÚ pre Biomin® BBSH 797, FUMzyme® a špecifický bentonit Mycofix® Secure – súčasť produktovej línie Mycofix®. Tieto tri zložky sú zatiaľ jedinými produktmi, ktoré prešli kompletným procesom registrácie a úspešne získali konečné oprávnenie.

Účinky mykotoxínov

Máte nejaké otázky týkajúce sa tejto produktovej línie?

Niektoré tvrdenia nemusia platiť pre všetky geografické regióny. Požiadavky týkajúce sa produktov sa môžu líšiť v závislosti od požiadaviek vládnych inštitúcií.

Dostupnosť produktu sa v jednotlivých krajinách môže líšiť, pre viac informácií kontaktujte BIOMIN.