การเพิ่มขึ้นของฟูมินิซิน ตัวบ่งชี้ให้ทั่วโลกตระหนักถึงภัยคุกคามของสารพิษจากเชื้อรา

Ines TaschlInes Taschl ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราของไบโอมิน ตั้งข้อสังเกตว่า ฟูโมนิซิน เป็นสารพิษจากเชื้อราที่มีการปนเปื้อนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดในบรรดาสารพิษจากเชื้อราชนิดต่างๆ เช่น อะฟลาทอกซิน, ซีราลีโนน, ดีออกซีนิวาลินอล, ที-2, ฟูโมนิซิน และโอคราทอกซิน เอ

ในปี 2560 พบว่า 69% ของตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ทดสอบหาสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซิน ให้ผลเป็นบวก ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 61% ในการทดสอบปีก่อนหน้า

ฟูโมนิซินซึ่งผลิตโดยเชื้อรา Fusarium proliferatum และ F. verticilloides ส่วนใหญ่จะมีการปนเปื้อนในข้าวโพด ผลิตภัณฑ์จาก ข้าวโพดและถั่วเหลือง เป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบมากที่สุดเป็นอันดับสอง: Deoxynivalenol หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า vomitoxin เป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบบ่อยที่สุดในบรรดาสารพิษจากเชื้อราที่พบทั่วโลก

แนวโน้มของสารพิษจากเชื้อราฟูโมนิซินในทุกภูมิภาค

"การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของการคุกคามของสารพิษจากเชื้อรา เป็นที่สังเกตได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบจากข้อมูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และแนวโน้มของระดับฟูโมนิซินที่สูงขึ้นทั่วโลกก็สามารถสังเกตได้จากในทุกภูมิภาค" Ines Taschl กล่าว

ตัวอย่างภูมิภาคที่พบการเพิ่มขึ้นของฟูโมนิซิน:

  • ในแถบอเมริกาเหนือ พบ 46% ของตัวอย่างที่ทำการทดสอบวิเคราะห์หาฟูโมนิซินให้ผลเป็นบวก โดยพบความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2187 ส่วนต่อพันล้านส่วน (พีพีบี) ในปี 2559, และ 52% ของตัวอย่างที่พบความเข้มข้นเฉลี่ยอยู่ที่ 2441 พีพีบี ในปี 2560
  • 97% ของตัวอย่างข้าวโพดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำการทดสอบให้ผลการตรวจหาฟูโมนิซินเป็นบวก
  • ในอาร์เจนตินา ระดับความเข้มข้นเฉลี่ยของฟูโมนิซินเพิ่มขึ้นจากในปี 2559 ที่ 1808 พีพีบี เป็น 2800 พีพีบี ในปี 2560
  • ระดับความชุกของฟูโมนิซินในยุโรปตอนกลางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

แม้ว่าฟูโมนิซินมักจะพบในสภาพภูมิอากาศเขตร้อน แต่มีข้อมูลที่ได้รับการบันทึกว่ามีการพบถี่ขึ้นในสภาพภูมิอากาศอบอุ่น" Ines Taschl กล่าวเสริม

ระดับค่าสูงสุดที่ถูกบันทึกของฟูโมนิซิน คือ 290517 พีพีบี ซึ่งมาจากตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปในประเทศสหรัฐอเมริกา

การสัมมนาสดผ่านทางเว็บไซต์และผลการสำรวจ

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไบโอมินและโรเมอร์ แลปส์ จะจัดการสัมมนาสดผ่านทางเว็บไซต์ เรื่องการเพิ่มขึ้นของฟูโมนิซิน วิธีการตรวจวัด และผลการสำรวจประจำปีล่าสุดจากการสำรวจสารพิษจากเชื้อราของไบโอมิน

การสัมมนาสดผ่านทางเว็บไซต์จะจัด 2 ช่วงเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมจากโซนเวลาต่างๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.biomin.net. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสดทางเว็บไซต์จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฟังรายงานผลการสำรวจสารพิษจากเชื้อราประจำปี 2560 ของไบโอมิน

เกี่ยวกับการสำรวจ

การทำสำรวจสารพิษจากเชื้อราประจำปีของไบโอมิน ถือเป็นการสำรวจที่ยาวที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในการสำรวจประเภทนี้ ผลการสำรวจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของสารพิษจากเชื้อราที่สำคัญ 6 ชนิดในสินค้าเกษตรที่ใช้ในอาหารสัตว์เพื่อชี้วัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการผลิตปศุสัตว์