ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร

ตั้งแต่ปี 1983 ไบโอมิน ได้สร้างทีมงานประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ที่มีความแตกต่างทั้งในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโภชนาการสุกร วัตถุประสงค์เพื่อการสร้างสรรค์แนวทางการจัดการปัญหารูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยในอุตสาหกรรมสุกรให้ประสบความสำเร็จ โดยผ่านทางการค้นคว้าวิจัยในเบื้องต้นแล้วพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ทศวรรษที่ผ่านมา ไบโอมิน มีการขยายตัวของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกร ซึ่งรวมถึงสัตวแพทย์และนักโภชศาสตร์ที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสุกร การทำงานร่วมกันของทีมงานนำไปสู่ความเชี่ยวชาญทั้งตื้นลึกหนาบางในด้านการปศุสัตว์สุกร

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรของไบโอมิน ทำงานร่วมกันเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร การพัฒนาข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสนับสนุนด้านวิชาการต่างๆ ให้กับเกษตรกรด้วย

สารพิษจากเชื้อราก่อความเสียหายต่อหลายอวัยวะและเนื้อเยื่อในสุกร โดยหลักคือที่ตับ ทางเดินอาหาร ไต และเนื้อเยื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ประสิทธิภาพการผลิตสุกรลดลง อีกทั้งยังมีความไวต่อการติดเชื้อก่อโรคต่างๆ โดยส่วนใหญ่สุกรมักจะไม่แสดงอาการ แต่จะก่อโรคเมื่อสุกรหย่านม เนื่องจากร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนและยาปฏิชีวนะได้น้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สุขอนามัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผลิตสุกร โดยอาหารและน้ำมักปนเปื้อนแบคทีเรีย ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค เช่น E.coli และ Salmonella spp.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความผันผวนของราคาพืชอาหารสัตว์และราคาสุกร มีอิทธิพลต่อการทำกำไรในธุรกิจการเลี้ยงสุกร ประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่ใช่แค่เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างกำไร แต่ยังเป็นการรักษาปริมาณการใช้พืชอาหารสัตว์และโปรตีนในโลกอย่างยั่งยืน ประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีหมายถึงการย่อยสารอาหารต่างๆได้ดีกว่า สุขภาพของระบบเดินอาหารที่ดีและลดการสร้างมลภาวะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ความสนใจเป็นพิเศษคือปัญหาจากเอนโดท็อกซิน (สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นในลำใส้) ในฟาร์มสุกร ตัวอย่างเช่น ภาวะที่เกิดร่วมกันระหว่างเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบและไม่มีน้ำนมในแม่สุกร (MMA) หรือการตายอย่างเฉียบพลันในลูกสุกร ซึ่งสองภาวะนี้เป็นตัวอย่างของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับเอนโดท็อกซินและก่อความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเพิ่มภาระงานแก่ผู้เลี้ยงสุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตอบสนองความต้องการของสุกรและปกป้องสุกรจากโรคผ่านการบริหารจัดการและโภชนาการ เป็นกุญแจสำคัญต่อการผลิตเพื่อได้ถึงศักยภาพสูงสุดของสายพันธุ์สุกร อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนด้วย การบริหารจัดการและโภชนาการที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในการที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื้อที่มีคุณภาพดีเป็นผลมาจากการทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สุกรควรได้รับการป้องกันจากสารพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกรดหรือแบคทีเรียที่มีประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?