การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

การลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวางในการผลิตปศุสัตว์ ถูกนำมาเป็นหัวข้อถกเถียงกันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภคและข้อบังคับทางกฎหมาย ทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนในการลดการใช้หรือถอดยาปฏิชีวนะออกจากกระบวนการผลิต

แรงผลักดันหลักของแนวโน้มนี้เกิดจากปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งหมายถึงความสามารถของแบคทีเรียที่ก่อโรค สามารถทนต่อยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชนิด ทำให้การใช้ยาเหล่านี้ไม่ได้ผล ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์

สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการลดปริมาณยาปฏิชีวนะหรือใช้โปรแกรมให้อาหารที่ปลอดยาปฏิชีวนะ (ABF) หัวใจสำคัญคือการปิดช่องว่างของการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงทางด้านโภชนาการ, ปัญหาทางกายภาพ และความเสี่ยงต่อเชื้อก่อโรค การผสมผสานกันของสารอาหารในสารเสริมอาหารสัตว์ของไบโอมิน สามารถช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความพิเศษและจำเพาะ พัฒนามาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการนำเอาอาหารไปใช้ ด้วยการรวมคุณสมบัติการกระตุ้นการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

หาข้อมูลเพิ่มเติม

โพลทรีย์สตาร์®

โพลทรีย์สตาร์® คือผลิตภัณฑ์ที่จำเพาะต่อสัตว์ปีก ความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ถูกคัดสรรมาอย่างดี ทำงานร่วมกับพรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ ช่วยส่งเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในระบบทางเดินอาหาร

หาข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รวมกันของกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และเกลือของกรดนั้น เพื่อช่วยให้อาหารและน้ำปราศจากเชื้อที่ก่อปัญหาต่อสัตว์ ช่วยลดค่าพีเอช ความสะเทินกรดของอาหาร และควบคุมเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่นซาลโมเนลลา และอี.โคไล ไบโอโทรนิค® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และปลา

หาข้อมูลเพิ่มเติม

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

หาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามอื่นเกี่ยวกับหัวข้อนี้หรือไม่?