การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์

การเก็บและถนอมรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นปัญหาสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ต้องนำเข้าจากภูมิภาคที่ห่างไกล (เช่นกากถั่วเหลือง) ซึ่งโดยปกติต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งที่นาน

การเก็บและถนอมรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ จะให้ความสำคัญในการลดการปนเปื้อนของจำนวนแบคทีเรีย การเจริญเติบโตของเชื้อรา การเกิดกระบวนการหืน การสร้างสารพิษ การเติบโตของแมลงธัญพืชและความเสี่ยงที่ตามมาต่อสุขภาพ การเก็บและถนอมรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังช่วยป้องกันการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นๆด้วย

การเก็บและถนอมรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (การทำแห้ง การใช้ความร้อน การอบที่อุณหภูมิต่ำ และทำให้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน) และวิธีการทางเคมี (การใช้สารป้องกันการหืนหรือกรดอินทรีย์)

การใช้กรดอินทรีย์เป็นกลยุทธ์ที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูง

ผลิตภัณฑ์

ไบโอมิน® คลีนเกรน คือการผสมผสานของสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยถนอมอาหาร ไบโอมิน® คลีนเกรน ลิควิด ช่วยป้องกันการเน่าเสียที่เกิดจากเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีไม่มีอากาศและมีอากาศ ในช่วงการเก็บรักษาวัตถุดิบได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?