สารพิษจากเชื้อรา

แม้สารพิษจากเชื้อราจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก อาการพิษจากสารพิษจากเชื้อรานั้นไม่ใช่เรื่องปกติที่จะพบในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามการป่วยจากสารพิษจากเชื้อราแบบไม่แสดงอาการสามารถส่งผลกระทบต่อสัตว์ปีกในหลายๆทาง ตั้งแต่การกดภูมิคุ้มกันจนทำให้ลดประสิทธิภาพของวัคซีน มีการสะสมไขมันในตับ รวมไปถึงเกิดเนื้อตายที่ช่องปาก หงอน และเหนียง ผลกระทบอื่นๆ รวมไปถึงทำให้ผนังลำไส้หลุดลอกมากขึ้น เนื่องจากผนังลำไส้ถูกทำลายทางกายภาพ การผลิตขนไม่มีประสิทธิภาพและเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ ความสามารถในการผสมติดและการฟักออกของไข่ในพ่อแม่พันธุ์ต่ำลง นอกจากนี้ยังสามารถได้รับผลกระทบจากสารพิษจากเชื้อราที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลเสียทางเศรษฐกิจต่อผู้เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?