การผลิตน้ำนม

การผลิตน้ำนมในแต่ละระยะเวลาการให้นมตลอดทั้งชีวิตของโคนม เป็นปัจจัยชี้ขาดในการทำกำไรของฟาร์มโดยรวม การให้น้ำนมในโคขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน

โคที่ให้น้ำนมมากนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การเลี้ยงและจัดการที่ดีที่สุดตั้งแต่เป็นลูกโค เพื่อพัฒนาขนาดของกระเพาะหมักและการสร้างปุ่มรับรส

สิ่งที่จำเป็นสำหรับอัตราผลผลิตน้ำนมที่สูงคือคุณภาพอาหารที่ดีด้วย หญ้าหมักที่ใส่เพิ่มเข้าไปในอาหารต้องมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยม โดยสามารถปรับปรุงคุณภาพของหญ้าหมักให้ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล (Biomin® BioStabil)

สารพิษจากเชื้อราพบได้บ่อยและในบางครั้งไม่แสดงอาการพิษใดๆ ซึ่งตอกย้ำความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อรา ที่สำคัญกลยุทธ์นี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมัยโคฟิกซ์ (Mycofix®) ซึ่งสามารถจัดการกับสารพิษจากเชื้อราได้โดยตรง

โคนมในยุคปัจจุบันมีศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมที่มากกว่า อย่างไรก็ตามการที่วัวกินอาหารที่ไม่ได้เพียงพอทำให้ไม่สามารถผลิตน้ำนมได้ตามศักยภาพทางพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ไดเจสตารอม® (Digestarom®) ช่วยเพิ่มอัตราการกินอาหารและปริมาณน้ำนมที่สูงขึ้นอีกด้วย

การสร้างน้ำนมขึ้นอยู่กับสุขภาพของกระเพาะหมัก หากปริมาณแบคทีเรียที่ดีในกระเพาะหมักและการย่อยอาหารมีมาก จะทำให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ออโตไลเสท ยีสต์ ( autolysate yeast ) ชนิดใหม่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เลวาบอน® รูเมน อี (Levabon® Rumen E) มีความจำเพาะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระเพาะหมัก

ผลิตภัณฑ์

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติกเพื่อการผลิตหญ้าหมัก จุลินทรีย์เหล่านี้จะผลิตกรดแลคติกและกรดแอซีติกในอัตราส่วนที่สมดุลสำหรับกระบวนการหมักที่ดีขึ้น และดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในภาวะที่มีออกซิเจน กรดแอซีติกจะมีผลโดยตรงในการลดความเป็นกรด-ด่าง (pH) และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้คุณภาพของอาหารสัตว์ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความพิเศษและจำเพาะ พัฒนามาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการนำเอาอาหารไปใช้ ด้วยการรวมคุณสมบัติการกระตุ้นการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลวาบอน® รูเมน อี

เลวาบอน® รูเมน อี

เลวาบอน® รูเมน อี คือ ออโตไลซ์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่ถูกทำให้แห้งด้วยการสเปรย์ไดร์ อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางชีวภาพและสารอาหารต่างๆ เช่น นิวคลีโอไทด์ กรดอะมิโนที่จำเป็น เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตผนังเซลล์ และวิตามินบี

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?