การผลิตโคเนื้อ

ช่วงก่อนหย่านม

ลูกวัวก่อนหย่านมเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมากและจำเป็นต้องมั่นใจว่าลูกวัวมีสุขภาพแข็งแรง เนื่องจากเรามักเลี้ยงลูกวัวโดยให้อยู่รวมกันในฝูง โอกาสในการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อโรคจึงมีมาก การปรับปรุงการให้น้ำนมและอาหารข้นควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่จะปรับปรุงสุขภาพทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการท้องเสียลดลง ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ยา น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อวันมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารภายในฝูง ผู้เชี่ยวชาญในฟาร์มโคนม ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอโทรนิค® ทีโอพี 3 (Biotronic® Top3) ซึ่งมี ไบโอมิน® เพอร์มีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์ (Biomin® Permeabilizing Complex) และ ไดเจสตารอม® (Digestarom®) ก่อนหย่านม

ช่วงหลังหย่านม

อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการสร้างเนื้อ เราควรเลือกใช้หญ้าหมักที่มีคุณภาพดีเท่านั้น คุณภาพของหญ้าหมักที่ดีสามารถปรับปรุงได้ด้วย ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล (Biomin® BioStabil)

ปัญหาสารพิษจากเชื้อรา มักพบในสัตว์ได้แม้ไม่แสดงอาการพิษ จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสารพิษจากเชื้อรา กลยุทธ์หนึ่งที่ได้ผลคือการใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ มัยโคฟิกซ์® (Mycofix®) ซึ่งช่วยจัดการปัญหาที่เกิดจากสารพิษจากเชื้อราได้โดยตรง

ปริมาณอาหารที่สัตว์ได้รับสูงขึ้น มีความสัมพันธ์กับการผลิตเนื้อสัตว์ที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ไดเจสตารอม® บีฟ (Digestarom® Beef) ช่วยปรับปรุงการกินได้ของสัตว์และน้ำหนักโดยเฉลี่ยในแต่ละวันที่มากขึ้นในที่สุด

หัวใจของการจัดการสุขภาพที่ดีในโค คือการทำงานของกระเพาะหมักที่มีประสิทธิภาพ น้ำหนักโดยเฉลี่ยที่มากขึ้นในแต่ละวันของสัตว์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการย่อยอาหารและแบคทีเรียในกระเพาะหมัก ออโตไลเสท ยีสต์ ( autolysate yeast ) ชนิดใหม่ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ เลวาบอน® รูเมน อี (Levabon® Rumen E) ทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติคในกระเพาะหมัก ช่วยในการย่อยอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รวมกันของกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และเกลือของกรดนั้น เพื่อช่วยให้อาหารและน้ำปราศจากเชื้อที่ก่อปัญหาต่อสัตว์ ช่วยลดค่าพีเอช ความสะเทินกรดของอาหาร และควบคุมเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่นซาลโมเนลลา และอี.โคไล ไบโอโทรนิค® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และปลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลวาบอน® รูเมน อี

เลวาบอน® รูเมน อี

เลวาบอน® รูเมน อี คือ ออโตไลซ์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่ถูกทำให้แห้งด้วยการสเปรย์ไดร์ อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางชีวภาพและสารอาหารต่างๆ เช่น นิวคลีโอไทด์ กรดอะมิโนที่จำเป็น เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตผนังเซลล์ และวิตามินบี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความพิเศษและจำเพาะ พัฒนามาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการนำเอาอาหารไปใช้ ด้วยการรวมคุณสมบัติการกระตุ้นการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติกเพื่อการผลิตหญ้าหมัก จุลินทรีย์เหล่านี้จะผลิตกรดแลคติกและกรดแอซีติกในอัตราส่วนที่สมดุลสำหรับกระบวนการหมักที่ดีขึ้น และดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในภาวะที่มีออกซิเจน กรดแอซีติกจะมีผลโดยตรงในการลดความเป็นกรด-ด่าง (pH) และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้คุณภาพของอาหารสัตว์ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?