การเลี้ยงลูกโค

การจัดการการเลี้ยงลูกโคมักไม่ถูกให้ความสำคัญ แม้ว่าเป็นที่ทราบกันดีในวงกว้างว่าประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของลูกโคในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อผลผลิตน้ำนมในอนาคต ในที่นี้กล่าวรวมถึงสัตว์ประเภทแพะและแกะด้วย

แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงลูกโคที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลาลูกโคเกิด เป้าหมายหลักของการเลี้ยงลูกโคในวันแรกของชีวิตคือการทำให้ลูกโคมีสุขภาพดี แม้ว่าจะมีการจัดการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกวัวได้รับนมน้ำเหลืองเพียงพอ ภาวะท้องเสียก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไบโอโทรนิค® ทีโอพี3 (Biotronic® Top3) ซึ่งมี ไบโอมิน® เพอร์มีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์ (Biomin® Permeabilizing Complex®) และผลิตภัณฑ์ไดเจสตารอม® (Digestarom® ) เป็นสารเสริมอาหารที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกโคที่ช่วยปรับปรุงสุขภาพของลำไส้ในระยะเริ่มต้น

จากผลการทดลองโดยใช้แนวคิดของไบโอมินในการเลี้ยงลูกโค แสดงให้เห็นว่าอัตราการตายและการใช้ยาในลูกโคลดลง การกินได้และประสิทธิภาพการใช้อาหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตดีขึ้น ดังที่ Soberon และคณะพบว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวันในช่วงก่อนหย่านม ส่งผลให้ได้น้ำนมเพิ่มขึ้น 850 กิโลกรัมเมื่อวัวนั้นเข้าสู่ช่วงการให้น้ำนมระยะแรก (P<0.01 , n=1,244)

ผลิตภัณฑ์

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม®

ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีความพิเศษและจำเพาะ พัฒนามาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการย่อยอาหารและการนำเอาอาหารไปใช้ ด้วยการรวมคุณสมบัติการกระตุ้นการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะภายใต้ประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม ไบโอมิน® เป๊ป และไดเจสตารอม® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค®

ไบโอโทรนิค® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รวมกันของกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และเกลือของกรดนั้น เพื่อช่วยให้อาหารและน้ำปราศจากเชื้อที่ก่อปัญหาต่อสัตว์ ช่วยลดค่าพีเอช ความสะเทินกรดของอาหาร และควบคุมเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ เช่นซาลโมเนลลา และอี.โคไล ไบโอโทรนิค® ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง และปลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?