สุขภาพกระเพาะหมักที่ดีและอายุที่ยืนยาว

ปัจจัยเบื้องต้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการผลิตสัตว์เคี้ยงเอื้องคือการมีกระเพาะรูเมนที่มีสุขภาพดี ซึ่งต้องมีค่า pH ที่เหมาะสมและปริมาณแบคทีเรียที่สูง ตัวชี้วัดว่ากระเพาะรูเมนมีสุขภาพดีคือค่า pH ของกระเพาะรูเมน (อยู่ระหว่าง pH 5.8-6.8) และจำนวนแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคที่สูงโดยเฉพาะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่ผลิตอนุพันธ์โปรตีน การรักษาสุขภาพกระเพาะรูเมนที่ดีส่งผลต่อการย่อยและการกินอาหารที่ดีขึ้น

ขั้นตอนเริ่มแรกในการปรับปรุงสุขภาพของกระเพาะหมักคือ การควบคุมสารพิษจากเชื้อราที่สามารถส่งผลกระทบต่อจุลชีพในกระเพาะหมัก สารพิษจากเชื้อราเกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้จะไม่แสดงอาการพิษที่แน่ชัด ซึ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องหากลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อรา กลยุทธ์ที่สำคัญคือการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมัยโคฟิกซ์® (Mycofix®) ซึ่งช่วยจัดการผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราได้โดยตรง

ขั้นตอนต่อไปในการปรับปรุงสุขภาพของกระเพาะหมักคือการพัฒนาจุลชีพในกระเพาะหมัก ออโตไลเสท ยีสต์ (Autolysed yeast) ชนิดใหม่ที่สร้างขึ้นในชื่อผลิตภัณฑ์เลวาบอน® รูเมน อี (Levabon® Rumen E) ส่งผลโดยตรงต่อจุลชีพและสุขภาพของกระเพาะหมัก

การปรับปรุงสุขภาพของกระเพาะหมักและการหมักจะสะท้อนให้เห็นไม่เพียงแต่ปริมาณน้ำนมที่เพิ่มขึ้น แต่สุขภาพทั่วไปและสุขภาพระบบสืบพันธุ์ก็ดีขึ้นด้วย จึงส่งผลเชิงบวกต่ออายุการใช้งานและการให้ผลผลิตของโค

ผลิตภัณฑ์

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลวาบอน® รูเมน อี

เลวาบอน® รูเมน อี

เลวาบอน® รูเมน อี คือ ออโตไลซ์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่ถูกทำให้แห้งด้วยการสเปรย์ไดร์ อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางชีวภาพและสารอาหารต่างๆ เช่น นิวคลีโอไทด์ กรดอะมิโนที่จำเป็น เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตผนังเซลล์ และวิตามินบี

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?