สารพิษจากเชื้อรา

สัตว์เคี้ยวเอื้องมีความสามารถบางอย่างในการปกป้องตนเองจากผลกระทบที่เป็นอันตรายจากสารพิษจากเชื้อรา เนื่องจากจุลชีพในกระเพาะหมักสามารถกำจัดสารพิษเชื้อราได้ แต่อย่างไรก็ตาม โคนมในยุคปัจจุบันถูกปรับปรุงให้มีอัตราอาหารผ่านกระเพาะหมักได้เร็วขึ้น เป็นสาเหตุให้จุลชีพมีเวลาในการกำจัดสารพิษน้อยลง ประกอบกับการที่โคกินอาหารได้มากขึ้น นั่นอาจเป็นผลให้กระบวนป้องกันสารพิษตามธรรมชาติของโคไม่สามารถทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น

ผลกระทบที่อันตรายของสารพิษจากเชื้อรา ไม่ได้เริ่มที่ขบวนการเผาผลาญอาหารของสัตว์ แต่เริ่มจากจุลชีพที่อยู่ในกระเพาะหมัก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ในความเป็นจริงอาการพิษอาจจะไม่แสดงออกมาอย่างชัดแจ้ง แต่ประสิทธิภาพการผลิตจะลดลงตามลำดับ เป็นผลให้น้ำนมลดลง ความสมบูรณ์พันธุ์ลดลง และเกิดภาวะขากะเผกและเต้านมอักเสบเพิ่มขึ้น

หลายประเทศสร้างข้อจำกัดที่เข้มงวดในการจัดกัดปริมาณอะฟลาทอกซินในน้ำนม แต่ในทางกฏหมายในบางครั้งยังไม่ครอบคลุมถึงสารพิษจากเชื้อรากลุ่มอื่นๆ ที่สำคัญ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำกำไร สุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ กลุ่มสารพิษจากเชื้อราบางส่วนที่มีความสำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้องอาทิ:

  • ไตรโคทีซีน (Tricothecenes) รวมทั้งสารพิษจากเชื้อราที่รู้จักกันดี เช่น DON (deoxynivalenol หรือ vomitoxin)
  • ซีราลีโนน (Zearalenone)
  • เออก็อท อัลคาลอยด์ (Ergot alkaloids)

ผลิตภัณฑ์

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์®

มัยโคฟิกซ์® กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นพิเศษเพื่อช่วยปกป้องสุขภาพสัตว์ โดยการกำจัดความเป็นพิษของสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสัตว์ มัยโคฟิกซ์ใช้ผสมในอาหารสัตว์ปีก สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง ปลา และกุ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?