อะควาสตาร์®

พัฒนาธรรมชาติสู่นวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ!

อะควาสตาร์® คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำของไบโอมิน ประกอบด้วยโปรไบโอติกส์หลายสายพันธุ์ ซึ่งออกแบบมาให้เฉพาะเจาะจงกับสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอะควาสตาร์® ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลากหลายสายพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดี มีคุณสมบัติในการย่อยสลายของเสียเพื่อนำมาใช้ในการจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วัตถุประสงค์ในการใช้

ปัญหาสภาพบ่อเลี้ยงและโรค เป็นเรื่องที่พบทั่วไปในการเพาะเลี้ยงปลาและกุ้ง การจัดการสภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงที่ไม่ดี ส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และการขาดทุนของเกษตรกร จึงเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้ผลอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการผลิตสัตว์น้ำ

อะควาสตาร์® ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำให้คงที่ ปรับปรุงคุณภาพพื้นบ่อเลี้ยง และช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งและปลา ทำให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น

กลไกการทำงาน

 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำ
 • กระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยที่ช่วยในการย่อยอาหาร
 • ผลิตสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อก่อโรค
 • การเบียดเชื้อก่อโรค
 • เสริมสร้างการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

คุณประโยชน์ที่สำคัญ

 • ปรับปรุงการเจริญเติบโตและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของสุขภาพ
 • ช่วยเพิ่มอัตราการรอด
 • ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะที่
 • ช่วยในการสร้างฟลอค
 • ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
 • ช่วยลดของเสียจากสารอินทรีย์ก้นบ่อ
 • ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ต้องมีระยะหยุดยา

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ อะควาสตาร์® มีอยู่ในรูปแบบผง สำหรับใช้ใส่ในอาหารและใส่ในน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึง:

 • อะควาสตาร์® แฮชเชอรี่ ใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำวัยอ่อนในฟาร์มเพาะฟัก
 • อะควาสตาร์® โกรว์เอ๊าท์ ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการผลิตสัตว์นํ้าในฟาร์มบ่อดิน
 • ไบโอมิน® พี ไลฟ์ ใช้เพื่อช่วยการบำบัดทางชีวภาพเพื่อสร้างสมดุลและจัดการคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยง
 • ไบโอมิน® พี ไลฟ์ พลัส ใช้เพื่อปรับปรุงพื้นบ่อและคุณภาพนํ้าในบ่อเลี้ยงแบบหนาแน่น

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ข้อบ่งชี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับทุกภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม