เลวาบอน® รูเมน อี

การใช้ประโยชน์จากการปลดปล่อยสารอาหาร

เลวาบอน® รูเมน อี คือ ออโตไลซ์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่ถูกทำให้แห้งด้วยการสเปรย์ไดร์ อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางชีวภาพและสารอาหารต่างๆ เช่น นิวคลีโอไทด์ กรดอะมิโนที่จำเป็น เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตผนังเซลล์ และวิตามินบี

ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ย่อยเยื่อใยอาหาร ด้วยคาร์โบไฮเดรตจากผนังเซลล์ที่เป็นสารพรีไบโอติก ตามธรรมชาติ (แมนแนน และ กลูแคน) และเปปไทด์ เป็นแหล่งอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อทางเดินอาหาร อีกทั้งผนังเซลของยีสต์ยังช่วยในการจับเชื้อก่อโรคไว้ ไม่ให้เข้ายึดเกาะผนังเซลของลำไส้และก่ออันตรายต่อสัตว์ได้

คุณประโยชน์

  • เพิ่มผลผลิตนมและเนื้อ
  • เพิ่มประสิทธภาพการใช้อาหารและการย่อยได้ของสารอินทรีย์
  • เสริมสุขภาพกระเพาะหมักให้แข็งแรง

การนำไปใช้

เพื่อนำมาใช้ในโคนมในระยะรีดนมและระยะพักรีดนม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับลูกโค และโคเนื้อ

เลวาบอน® รูเมน อี สามารถใช้ได้ทั้งในอาหารผสมเสร็จ (TMR) หรือในอาหารอัดเม็ด

เลวาบอน® อะควาโกรว์ อี

พัฒนาธรรมชาติสู่นวัตกรรมเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ!

เลวาบอน® อะควาโกรว์ อี เป็นอาหารเสริมโภชนะในอาหารสัตว์น้ำที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีการย่อยสลายยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) และการสเปรย์แห้ง

ผลิตภัณฑ์ยีสต์นี้อุดมไปด้วยส่วนผสมที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพและสารอาหารเช่นกรดอะมิโน เปปไทด์ คาร์โบไฮเดรตผนังเซลล์ นิวคลีโอไทด์ และวิตามินบี

คุณประโยชน์สำคัญ

  • ก่อให้เกิดการพัฒนาของภูมิคุ้มกัน
  • ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดของสัตว์
  • รักษาความสมบูรณ์ของลำไส้
  • ผนังเซลล์ยีสต์ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • นิวคลีโอไทด์ สำหรับการเติบโตของเซลล์ใหม่อย่างรวดเร็ว
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีความยั่งยืน
  • เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติ

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ข้อบ่งชี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับทุกภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม