ไบโอมิน® คลีนเกรน ลิควิด

ไบโอมิน® คลีนเกรน ลิควิด คือการผสมผสานของสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยถนอมอาหาร ไบโอมิน® คลีนเกรน ลิควิด ช่วยป้องกันการเน่าเสียที่เกิดจากเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ในช่วงการเก็บรักษาวัตถุดิบได้อย่างดีเยี่ยม

คุณประโยชน์สำคัญ

  • ปลอดภัย (ไม่กัดกร่อน) และง่ายต่อการจัดการ
  • ป้องกันการเน่าเสียอันเกิดจากเชื้อรา ยีสต์ และแบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจน
  • รักษาคุณค่าทางโภชนาการของธัญพืชและผลิตภัณฑ์
  • คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

การนำไปใช้

ไบโอมิน® คลีนเกรน ลิควิด เป็นสารป้องกันการเกิดการเน่าเสีย สำหรับเมล็ดธัญพืช, หญ้าหมัก, หญ้าแห้ง, ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการหมักหรือกลั่น (WDGS) รวมทั้งหัวบีทหมัก

ไบโอมิน® คลีนเกรน ลิควิด ใช้เพื่อช่วยลด:

  • การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์
  • การเจริญเติบโตของเชื้อรา
  • กระบวนการออกซิเดชัน
  • การผลิตสารพิษ
  • ความเสี่ยงด้านสุขภาพ

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ข้อบ่งชี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับทุกภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม