ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล

รักษาพลังงานในหญ้าหมัก

ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล เป็นผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติกสำหรับการผลิตหญ้าหมัก จุลินทรีย์เหล่านี้จะผลิตกรดแลคติกและกรดแอซีติกในอัตราส่วนที่สมดุลสำหรับกระบวนการหมักที่ดีขึ้น และดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในภาวะที่มีออกซิเจน กรดแอซีติกจะมีผลโดยตรงในการลดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้คุณภาพของอาหารสัตว์ดีขึ้น

ผลโดยรวมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล คือ จะทำให้หญ้าหมักนั้นมีพลังงานและปริมาณโปรตีนที่เพิ่มสูงขึ้น

คุณประโยชน์สำคัญ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก
  • ให้ปริมาณพลังงานสูง
  • รักษาคุณภาพของโปรตีน
  • อายุในการเก็บรักษายาวนาน (แม้ในภาวะที่มีออกซิเจน)
  • ใช้งานง่าย
  • ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม GMO

การใช้งาน

  • ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล พลัส: หญ้า, ถั่วอัลฟาฟ่า และหญ้าแห้ง
  • ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล เมยส์ : ข้าวโพด ,ซังข้าวโพดผสม และข้าวฟ่าง
  • ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล แรพส์ : หญ้าอาหารสัตว์
  • ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล ไบโอก๊าซ : สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ ไบโอมิน® ไบโอสเตบิล สามารถทำงานได้ดีที่สุดภายใต้การบริหารการจัดเก็บที่ดี

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ข้อบ่งชี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับทุกภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม