ไบโอโทรนิค®

สูตรสำเร็จสำหรับการใช้กรด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไบโอโทรนิค® ท็อปไลน์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไบโอโทรนิค® ท็อปไลน์ คือ การคัดสรรกรดอินทรีย์และเกลือของกรด ร่วมกับสารสกัดจากพืชและ ไบโอมิน® เพอมีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์ นวัตกรรมที่มีคุณลักษณะจำเพาะที่ช่วยลดความแข็งแรงของผนังเซลล์แบคทีเรียแกรมลบ

คุณประโยชน์สำคัญ

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรดอินทรีย์และสารสกัดจากพืชในการทำลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ (เชื้อ อี.โคไล , ซาลโมเนลลา)
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
  • เพื่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้น
กลไกการทำงานของ ไบโอมิน® เพอมีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์

การนำไปใช้

ผลิตภัณฑ์ไบโอโทรนิค® ท็อปไลน์ ประกอบด้วย:

  • ผลิตภัณฑ์แบบผง ที่มีส่วนผสมของกรดอินทรีย์ สารสกัดจากพืช และไบโอมิน® เพอมีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์ ซึ่งใช้ในผสมอาหารสัตว์ปีก สุกร โค กระบือ และปลา
  • ผลิตภัณฑ์แบบผง ที่มีส่วนผสมของกรดอินทรีย์ สารสกัดจากพืช และไบโอมิน® เพอมีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์ ซึ่งใช้สำหรับเสริมในสารผสมล่วงหน้า (พรีมิกซ์) นมและผลิตภัณฑ์ทดแทนนม
  • ผลิตภัณฑ์แบบน้ำ ที่มีส่วนผสมของกรดอินทรีย์ สารสกัดจากพืช และไบโอมิน® เพอมีอาบิไลซิง คอมเพล็กซ์ ซึ่งเหมาะสำหรับเติมลงในระบบน้ำกินของสัตว์ ผสมในอาหารผงและอาหารแบบเปียก หรือนมและผลิตภัณฑ์ทดแทนนม

สื่อที่ใช้ เป็นสื่อที่มีความสามารถปลดปล่อยตัวสารออกฤทธิ์ออกมาอย่างช้าๆ ต่อเนื่องตลอดทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์ไบโอโทรนิค ไม่กัดกร่อน, ปลอดภัย, ง่ายต่อการจัดการ, ไม่มีผลข้างเคียง และไม่ต้องมีระยะหยุดยา

คุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่?

ข้อบ่งชี้บางส่วนอาจไม่เหมาะสมกับทุกภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อไบโอมินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม