การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในด้านอาหาร เราต้องคำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และสิ่งแวดล้อม

การผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ไบโอมิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้านวงจรชีวิตอย่างเต็มรูปแบบ (Opens external link in new windowISO 14040 และ Opens external link in new windowISO 14044) เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของทุกผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการระบุและชี้วัดรอยเท้าทางนิเวศน์ (environmental footprint) ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต

ISO 14001 Certified

พลังงานทดแทนในธุรกิจ

เพื่อแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไบโอมิน เริ่มต้นการลงทุนทางด้านการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยอาคารสำนักงานและโรงงานผลิตมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้เทคโนโลยีฉนวนกันความร้อนที่ดียิ่งขึ้น และสามารถใช้ชานอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงทางชีวภาพสำหรับสร้างความร้อนและพลังงานในโรงงานผลิต ในที่สุดเราสามารถใช้พลังงานทดแทนได้มากกว่า 90% ของความต้องการพลังงานทั้งหมด

ในโรงงานผลิตแห่งใหม่ในประเทศเวียดนาม บริเวณหลังคาของสำนักงานเป็นกระจก และผนังของโรงงานแห่งใหม่ถูกสร้างขึ้นจากบล็อกคอนกรีตมวลเบา เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้พลังงานในการผลิต 30%

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของไบโอมิน ที่สร้างเสร็จในปี 2015 มีฉนวนป้องกันความร้อนรอบอาคาร ใช้น้ำจากใต้ดินสูบขึ้นมาเพื่อให้ความเย็นและความร้อน ระบบระบายอากาศที่สามารถนำความร้อนกลับมาใช้ได้ใหม่ และได้รับพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำนักงานใหญ่ของในเครือเออร์เบอร์ กรุ๊ป มีเป้าหมายที่จะได้รับใบรับรองระดับแพลทตินัมของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดยองค์กร US Green Building Council ซึ่งจะเป็นอาคารแรกของประเทศออสเตรียที่ได้รับรางวัลนี้

โรงงานผลิตของไบโอมิน ณ ประเทศเวียดนาม
สำนักงานใหญ่ของเครือเออร์เบอร์ กรุ๊ป – สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของไบโอมิน

คุณภาพโภชนะในอาหารสัตว์

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ส่งผลไปยังการลดการปลดปล่อย GHG จากปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารของไบโอมินออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตปศุสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณ 1 ตันที่ปลดปล่อยจากการผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอมิน เทียบเท่ากับการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 128 ตัน ที่ปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจากการผลิตสัตว์ปีก การทดลองเป็นใช้สารเสริมอาหารที่ผลิตจากพืชในรูปแบบ Encapsulated (ชื่อทางการค้า ไบโอมิน® เป๊ป เอ็มจีอี) เพื่อเลี้ยงสุกร โดยพบว่านอกเหนือจากการที่ผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเนื้อและเพิ่มน้ำหนักตัวสุกรแล้ว ยังสามารถลดปริมาณก๊าซแอมโมเนียที่ปลดปล่อยออกมาระหว่างการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ไบโอมิน® เป๊ป ช่วยลดกลไกการหมักในทางเดินอาหารและทำให้การย่อยได้ของโปรตีนดีขึ้น

ผลของผลิตภัณฑ์ ไดเจสตรารอม® กับการปลดปล่อยแอมโมเนียในการเลี้ยงสุกรขุน
ผลของผลิตภัณฑ์ ไดเจสตรารอม® กับการปลดปล่อยแอมโมเนียในการเลี้ยงสุกรขุน

นิวตรีอีโคโนมิก®

หลักการนิวตรีอีโคโนมิก® ของไบโอมิน ประกอบด้วยการคำนึงถึงโภชนศาสตร์ ผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การรวบกันของสามแนวคิดภายใต้หลักการนิวตรีอีโคโนมิก® เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความยั่งยืนในการผลิตสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพตามต้นทุนและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

นิวตรีอีโคโนมิก®