การจัดการด้านคุณภาพ

คุณภาพ หมายถึง ความมั่นใจของลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าไบโอมิน ไม่ว่าครั้งใดก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าของเราคาดหวังจากเราและได้รับความพึงพอใจตลอดมา

เราพยายามรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบตลอดกระบวนการผลิต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย จนเป็นค่านิยมที่เรายึดมั่น

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

วัตถุดิบทั้งหมดถูกจัดซื้อจากผู้ขายที่คัดสรรแล้วและได้รับการตรวจสอบคุณภาพก่อนรับ

ปรัชญาของไบโอมิน คือการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบยาวนานกับผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อการันตีว่าได้รับวัตถุดิบคุณภาพดีตลอดเวลา การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการผลิต

การสร้างแรงจูงใจในทีมงาน

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เรามุ่งเน้นเรื่องการฝึกอบรมบุคคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้บุคคลากรทุกคนมีคุณภาพสูง และเหนือสิ่งอื่นใดคือขวัญกำลังใจและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานของเรา

การวางมาตรฐาน

การปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นหนึ่งในความสำเร็จของไบโอมิน ในปี1997 เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ระบบ HACCP ได้นำมาใช้ต่อมาในทุกโรงงาน เพื่อให้ความเชื่อมั่นด้านการประกันคุณภาพแก่ลูกค้า นอกจากนั้นการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหาร QS, FAMI-QS และ GMP+ สามารถการันตีคุณภาพของสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าที่พร้อมจำหน่าย

ไบโอมิน ตระหนักว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ เป็นพื้นฐานของคุณภาพอาหารที่ดี ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก และเรามุ่งมั่นไปถึงเป้าหมายนั้นโดยการตั้งเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมนี้

การรับรองมาตรฐาน ISO 14040 การประเมินวัฏจักรชีวิต

ในเดือนกันยายน 2011, ไบโอมิน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14040 "การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์" โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหารสัตว์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานในอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO 14040 การประเมินวัฏจักรชีวิต โปรดคลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามได้ที่: Opens window for sending emailquality(at)biomin.net