Bilgi MerkeziDil

Tip


Türler


Konular773 … adet konu bulundu!

Rumen Fermentasyonu

Süt sığırcılığının en büyük yararı, geleneksel tahıl bitkileri için uygun olmayan arazilerin kaba yem için kullanılabilmesinde yatmaktadır. Aksi takdirde rumende mikrobiyal popülasyon ile simbiyotik...

Science & Solutions No. 65 - Ruminants

In this issue: Boosting milk yield with Digestarom® Dairy; How creep feeding calves can boost growth and profits; Ensuring excellent silage quality; What's wrong with my herd? Part 9