İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, MODERN ÇİFTÇİLİK VE MİKOTOKSİNLER: SÜRPRİZLERE HOŞGELDİNİZ!

Photo: iStockphoto_knape

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü iklim ve çevre direktörü Alex Jones'a göre, her geçen yıl dünya çapında daha uzun, daha yoğun ve daha sık kuraklıklar yaşanıyor- bu da çiftçilerin işini özellikle tahıllar gibi uzun döngülü ürünler açısından çok zorlaştırıyor.

Bununla beraber dünyanın diğer bölgelerindeki seller, tayfunlar ve yoğun yağışlar zıt bir etkiye sahip olmasına rağmen aynı derecede zarar verici bir etkiye sahipler.

Avrupalı çiftçiler, Yunanistan'da büyük yangınlara ve tüm Avrupa'da mahsul kayıplarına neden olan kuraklık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle AB'ye yardım çağrısında bulunuyorlar. Amerika’da, Arjantin gibi büyük mahsul ihracatı yapan ülkelerde ana tarım bölgelerinin büyük bir bölümünü etkileyen kuraklık dönemleri yaşandı ve bunu şiddetli yağmurlar izledi ve bu durum da soya fasulyesi hasadına yansıdı.

Yem kalitesi üzerindeki etki

İklim değişikliği ve daha yüksek miktarlarda atmosferik CO2, yemin besin içeriği üzerinde son derece etkilidir. Bazı tahıllar daha az protein, daha az mineral ve daha az vitamin içerir. Standart kalite parametrelerinden önemli ölçüde sapan taneler, yayınlanmış referans değerlerinden önemli ölçüde uzaktırlar ve beslenme uzmanlarını formüllerini revize etmeye zorlayacak farklı besin değerlerine sahiptirler.

Daha düşük kaliteli tahıllar, hayvanların sağlığı üzerinde ve sonuç olarak üretkenlik üzerinde etkilidirler. Bu nedenle, hammaddelerin değişikliklerine dayanan formülasyonları ayarlamak ve uygun yem katkı maddelerinin kullanımını dikkate almak önemlidir.

Ayrıca mikotoksin ve diğer anti-beslenme faktörleri ile birlikte besinsel içeriği doğrulamak için yapılacak analitik bir değerlendirme, bazı hasarlardan korunmaya yardımcı olacaktır.

Mantarlar ve mikotoksinler iklim değişikliğine nasıl tepki verir?

Fusarium gibi tarla mantarları gelişirken bitkilerin ideal büyümelerini baskılar ve aynı zamanda bitkileri zayıflatırlar. Olağanüstü uyum yeteneği sayesinde Fusarium, dünyayı fethetmektedir ve önceleri daha az yaygın olduğu bölgelerde dahi her geçen gün daha yaygın hale gelmektedir.

Ancak, tek problem Fusarium değildir. Aspergillus ve Penicillium gibi depo mantarlarının tehdidi her zaman köşe başındadır, zira ıslak ve / veya hasarlı taneler bunlar için ideal bir substrattır. Farklı mantarların ve buna bağlı mikotoksinlerin üremesi için erişilebilir besin ve bol miktarda nem sağlarlar.

Hava olaylarının dünyadaki mikotoksinlerin prevalansı üzerindeki etkileri BIOMIN Mikotoksin Araştırması sonuçlarıyla da eşleşmektedir.
 

BIOMIN Mikotoksin Anketi sonuçları

Son birkaç ay içinde Fusarium patlaması ve mikotoksin depolanmasına neden olan iki farklı iklim olayı yaşandı.

Avrupa, Afla, ZEN, DON, FUM, T-2 ve OTA gibi en yaygın mikotoksinlerin prevalansında bir artış görmüştür (Şekil 1 ve 2).

Şekil 1. Ocak - Mart 2018 döneminde Avrupa'da Mikotoksinlerin Yaygınlığı. sağdaki şekil: Birden fazla mikotoksin ile kontamine olmuş örnekler (kırmızı); en az bir mikotoksin içeren numune (turuncu); Limiti aşan örnekler (sarı).

[Translate to Türkçe:] Figure 1. Prevalence of Mycotoxins in Europe during the period January - March 2018

Şekil 2. Ocak - Haziran 2018 döneminde Avrupa'da Mikotoksinlerin Yaygınlığı. Sağdaki şekil: Birden fazla mikotoksin ile kontamine olmuş örnekler (kırmızı); en az bir mikotoksin içeren numune (turuncu); Limiti aşan örnekler (sarı).

[Translate to Türkçe:] Figure 2. Prevalence of Mycotoxins in Europe during the period January - June 2018

Soya fasulyesi ürünleri Arjantin'deki yoğun yağışlardan zarar görmüş ve ıslak koşullar Aspergillus'un büyümesini destekleyerek, Afla'nın yaygınlığında yüzde 6'lık bir artışa neden olmuştur (Şekil 3 ve 4).

Şekil 3. Arjantin soya fasulyesi örneklerinde, Ocak - Mart 2018 döneminde Mikotoksinlerin yaygınlığı. Sağdaki şekil: Birden fazla mikotoksin ile kontamine örnekler (kırmızı); en az bir mikotoksin içeren numune (turuncu); Limiti aşan örnekler (sarı).

[Translate to Türkçe:] Figure 3. Prevalence of Mycotoxins in Argentinian soybean samples during the period January - March 2018

Şekil 4. Arjantin soya fasulyesi örneklerinde, Ocak - Haziran 2018 döneminde Mikotoksinlerin yaygınlığı: Sağdaki şekil: Birden fazla mikotoksin ile kontamine örnekler (kırmızı); en az bir mikotoksin içeren numune (turuncu); Limiti aşan örnekler (sarı).

[Translate to Türkçe:] Figure 4. Prevalence of Mycotoxins in Argentinian soybean samples during the period January - June 2018

Küresel ısınmanın önümüzdeki yıllarda devam etmesi ve dolayısıyla mikotoksinlerin yaygınlığının artması beklenmektedir. Tarla mantarlarının büyük ölçüde adapte olabilirliği ve depolanacak tahılların koşulları, depolama mantarlarının büyümesi için ideal substratı sunar.

Gelecekte kontaminasyon yollarının neler olabileceği henüz açık değildir, ancak uzmanlar Fusarium mikotoksinlerinin prevalansının önümüzdeki yıllarda artacağını iddia etmektedir.

Belirsizlik, çiftçilerin uzun vadeli planlar yapmasını zorlaştırmakta ve bunun yerine daha hızlı eylemler gerektirmektedir. Mikotoksinlerle baş edebilmek amacıyla uygun yem katkı maddelerinin kullanılması için hasat öncesi ve hasat sonrası önlemler gerekmektedir.