Science & Solutions No. 55 - Hindi

Hindi üretimi hız kazanıyor

AB hindi üretimi 2016 yılında % 6,8’lik bir büyüme kaydetti.

Büyüme oranı açısından Polonya ve İspanya’nın liderliğinin yanı sıra diğer hindi üreten ülkeler de önemli bir ivme kaydettiler. Buna rağmen kişi başı hindi tüketimi 4 kg’ın altında kaldı.
2017’de ise yılın ikinci yarısında etkili olan kuş gribi nedeniyle AB genelinde hindi üretiminde bir düşüş yaşandı. AVEC (AB Kanatlı Ticareti Birliği); içinde AB’deki en büyük hindi üreticisi olan Almanya’nın da bulunduğu birçok ülkede kuş gribi nedeniyle hayvanların itlaf edildiğini bildirdi.
Ayrıca AB dışında Rusya, Ukrayna, Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerdeki piyasaların gelişimi de devam ediyor. Bununla birlikte, Brezilya üretimini artırmaya devam ederken, Kuzey Amerika halen en önemli hindi üreticisi konumunu koruyor. Bu küresel büyümeye rağmen, hindi tüketimi halen tavuğun oldukça altında.
Hindi üreticilerinin başarısı yüksek yoğunluklu rasyonlarla birlikte, son iki yıldır devam eden istikrarlı protein emtia fiyatlarına dayanıyor. Fakat yüksek yoğunluklu rasyonlarla hayvanları beslerken istenmeyen bağırsak sakinlerini de aynı anda beslemek her zaman önemli bir risktir. Patojenik E. coli, hindi üretimindeki en önemli problemlerden biridir ve veteriner maliyetleri, performans düşüşleri gibi pek çok ekonomik kayıpla sonuçlanabilir. Bu nedenle, verimlilik elde edebilmek için sağlıklı bir bağırsak yapısı ve mikrobiyal dengeyi korumak son derece önemlidir.
“Science and Solutions”ın bu sayısında, kolibasilloz insidansını azaltmanın yollarını araştırıyor, antimikrobiyal aktiviteyi geliştiren geçirgenlik artırıcı ajan eklenen organik asit ürünleri kullanarak bu konuda nasıl yol kat edebileceğinizden bahsediyoruz. Yine bu sayıda probiyotiklerin kullanımının da, bağışıklık uyarımı ve patojenlerin rekabetçi şekilde dışlanması yoluyla bağırsak sağlığını nasıl iyileştirdiği ve antibiyotik müdahalesini nasıl azalttığı konu ediniliyor.
Uzun bir büyüme döngüsünde, hayvanların mikotoksin bulaşan yemlerle beslenme olasılığı yüksektir. Mikotoksinler, bazı patojenik zorluklarla bir araya geldiğinde bağırsak yapısı ve sinerjik etkinlik gösterirler. Bunların zararlarını en aza indirgemek, veteriner müdahalelerine olan ihtiyacı azaltmaya da yardımcı olur.

Doğal olarak haberdar olmanızı sağlayan, “Science and Solutions”ın bu sayısını keyifle okumanızı dileriz.

Science & Solutions No. 55 - HindiMikotoksinlerin hindiler üzerindeki etkileri
Mikotoksinler hindi yemi için kullanılan neredeyse tüm hammaddelerde bulunurlar ve sürünün performansı üzerinde önemli etkileri vardır. Bir mikotoksin deaktivasyon ürününün rasyon içerisinde kullanılması bu olumsuz etkileri azaltır.

Hindi performansının antibiyotik kullanılmadan geliştirilmesi için faydalı bakterilerin kullanımı
Hindi üretimi; büyüme oranlarını artırmak, besin emilimini iyileştirmek ve enterik bakteriyel hastalıkları azaltmak gibi pek çok zorluğu içinde barındırır. Azaltılmış antibiyotik kullanımı ise bu zorlukları pekiştirir. PoultryStar® ’ın yeme eklenmesi tüm bunlara karşın performansı iyileştirmek için yararlı bakteriler sağlar.

Enrofloksasin direncine rağmen hindilerde E. coli problemlerinin azaltılması
Gastrointestinal kanalda bulunan bakterilerin çoğu, herhangi bir zarar vermeden konakta yaşayabilirler. Ancak, hastalığa yol açan belirli suşlar üreticiler için önemli ekonomik kayıplara neden olurlar. Hindi üretimi sırasında antibiyotik kullanımını azaltırken, bakteriyel hastalıkların yönetimi, dikkate değer stratejik bir yaklaşım gerektirir.

Sign up for biomin.net mailings