Araştırma – BIOMIN’in Kalbi

Araştırma ve geliştirme BIOMIN’in temel taşıdır. Uygulamaya yönelik temel araştırmaların tamamı Avusturya Tulln’deki şirket içi BIOMIN Araştırma Merkezi (BRC) yerleşkesinde yapılmaktadır.

Dünya genlindeki enstitü ve kuruluşlar ile yaptığımız işbirliği BIOMIN’in araştırma yeteneği ve altyapısını güçlendirmektedir. Bu ortak çalışmaların yarattığı sinerji, bizleri hayvan beslemesinin sınırlarını zorlamaya cesaretlendirmekte ve rakiplerimizin bir adım ilerisinde müşterileri odaklı çözümler geliştirilmeye devam etmemize imkan vermektedir.

Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile yapılan ortak projeler sayesinde BIOMIN sürekli olarak en son bilimsel gelişmeleri takip eder ve bu bilgiyi yenilikçi yem katkıları geliştirmek ve üretmek için kullanır. Halen dünya genelinde işbirliği içinde olduğumuz enstitü sayısı 150’yi geçmiştir.

Araştırma

BIOMIN Araştırma Merkezi

Tulln’daki BIOMIN Araştırma Merkezi (BRC) mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, analitik, fermantasyon, biyoaktif bileşen formülasyonu ve kalite kontrol alanlarında faaliyet gösteren Araştırma Ekiplerini bünyesinde barındırmaktadır.

Bilim insanlarımız, sıklıkla moleküler düzeye kadar inerek yem sektörü için yeni keşiflere temel olacak metotlar geliştirmek için çalışırlar.

Getzersdorf Geliştirme Departmanı

BIOMIN genel merkezinin bulunduğu Getzersdorf’daki Geliştirme Departmanı, araştırma merkezlerimizin (BRC ve CAN) çalışmaları neticesinde elde edilen yeni bileşenlerden yararlanarak yenilikçi yem katkıları tasarlar.

Ürün prototipleri, pazara sunulmadan önce Geliştirme Departmanı teknik ekibi tarafından çok titiz bir şekilde test edilmektedir.

Development Department in Getzersdorf, Austria

Tulln yerleşkesi

BIOMIN’in araştırmacıları Tulln yerleşkesindeki uzman bilim insanlarıyla işbirliği yaparak hayvan biliminin çeşitli alanlarında etkin olarak uygulanabilen yeni bileşenler geliştirmektedirler.

Uygulamalı Hayvan Besleme Merkezi

BIOMIN Uygulamalı Hayvan Besleme Merkezleri (CANs) olarak bilinen birçok deneme tesisine sahiptir.

Bu tesislerle birlikte küresel araştırma ağını oluşturan üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapılan ortaklıklar BIOMIN ürünlerinin uygulama ve test edilmelerini sağlar.

Araştırma faaliyetleri

Uzman araştırma ekiplerimiz, sıklıkla moleküler düzeye kadar inerek yem sektörü için yeni çözümler keşfedilmesine esas teşkil eden yeni metotlar geliştirirler.

Moleküler Biyoloj

 • Gen klonlaması ve gen ekspresyonu
 • Protein saflaştırması
 • Biyokimyasal yol analizi
 • Enzim karakterizasyonu

“Yaşamın moleküler mekanizmalarından sağlıklı hayvan beslemesi için yararlanmak”

Kalite Kontrol

 • CFU saptaması
 • Mikrobiyal kontaminasyon analizi
 • Fiziksel/kimyasal incelemeler (örneğin: NIRS)

“Yüksek kalite standartlarını garanti etmek için rutin Ar-Ge metotları uygularız”

Fermantasyon

Fermantasyon
 • Mikrop ve enzimler için biyolojik prosesler geliştirmek
 • Fermantasyon prosesinin optimize edilmesi
 • Aşağı akım proseslerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu
 • Biyolojik proseslerde ölçek büyütme

“Tek bir hücreden milyarlarca hücreye — bilimsel bulguları pratik uygulamalara dönüştürmek”

Analitik

Analitik
 • Organik asitler, karbonhidratlar, nükleotitler ve bitki ekstrelerinin HPLC analizi
 • Mikotoksinler ve biyomarkörlerin LC-MS-MS analizleri
 • Yem katkılarının patojen bağlama kapasitelerinin miktar tespiti
 • Maddelerin ruminal fermantasyona etkilerinin in vitro ortamda incelenmesi

“Maddeleri moleküllerine kadar ayırarak ürünlerimizin tam olarak nasıl işlev gördüğünü analiz ederiz”

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji
 • Mikrop izolasyonu ve karakterizasyonu
 • Probiyotik uygulaması ve patojen baskılamasının izlenmesi
 • Bağışıklık sistemiyle etkileşimler
 • Quorum sensing (yeterli popülasyon algılaması)
 • İntestinal mikroflora incelemesi

“Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası ve rasyona vereceği cevap hakkında temel bilgi”

Hücre Biyolojisi

 • İmmünomodülasyon etkilerinin incelenmesi
 • İntestinal bariyer işlevinin incelenmesi
 • Antioksidan etkilerin incelenmesi
 • Sitotoksik etkilerin test edilmesi

“Yem katkılarının etki mekanizmalarını daha iyi anlamak için hayvan hücrelerini inceleriz”

Bioyaktif bileşen formülasyonu (BIF)

 • Kurutma prosesleri geliştirilmesi ve optimizasyonu
 • Biyoaktif bileşenlerin performansını maksimize etmek için formülasyon ve enkapsülasyon prosesleri

“Maksada özel formülasyon tasarımı ve hedefli salım yoluyla biyoaktif maddelerin performansını güçlendiririz”