Biz Kimiz?

Sağlıklı hayvan beslemesi bizim işimiz – doğal olarak önde…

BIOMIN olarak, sağlıklı ve güvenli hayvan beslemesi yoluyla müşterilerimizin başarısını teminat altına alan yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye kendimizi adadık.

Bilimin ve uzmanlığın hayata geçirilmesi, öncelikle müşterilerimizin ihtiyaç ve sorunlarının anlaşılması ve değerlendirilmesini gerektirir. Bu prensip sayesinde hayvan sağlığını destekleyen, performansı ve üretim verimliliğini optimize eden çözümler sunabiliriz.

BIOMIN - Talk with customers

Neler yaparız?

Hayvan beslemesi ve sağlığı konusunda bir lider olan BIOMIN, hayvan performansını ekonomik açıdan fizibil şekilde geliştiren yem katkıları, premiksler ve hizmetler tasarlar ve üretir.

Ürünlerimiz, mikotoksin risk yönetimi çözümleri ve hayvan performansını doğal yollarla geliştirmeye yönelik bütüncül yaklaşımların yanı sıra kanatlı, ruminant ve su ürünleri türlerinin besin ihtiyaçlarına ilişkin spesifik çözümleri kapsamaktadır.

BIOMIN Feed Additives

BIOMIN’in temel değerleri:

 • Müşteriler
 • Performans odaklı yenilikçilik
 • Yeteneğe saygı gösteren ve gelişimine imkan veren bir kurumsal kültür
 • Sürdürülebilirliğe öncelik veren kararlar

BIOMIN Şirket Politikası

Misyonumuz; paydaşlarımızın (müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve tedarikçilerimiz) kalite, çevre, sağlık, güvenlik ve güvence anlamındaki ihtiyaç ve beklentilerini en isabetli şekilde öngörüp kârlılık ve sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda karşılamaktır.

 • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizi ortağımız olarak kabul eder ve kendileriyle uzun vadeli ilişkiler kurarız.
 • BIOMIN çalışma prensiplerine sadakati taahhüt ederiz.
 • Ürün ve hizmetlerimizin yüksek kalitesinin devamlılığını sağlamak her çalışanımızın sorumluluğudur.
 • Müşterilerimizin ve şirketimizin ekonomik başarısını desteklemek üzere sürekli iyileştirme ve yenilik başlıca amacımızdır.
 • Dünya çapındaki operasyonlarımızda kültürel farklılıklara saygı göstererek uluslararası ve süreç odaklı ekip çalışmasına önem veririz.
 • Yüksek gıda kalitesine ulaşma yolunda yüksek yem güvenliğini sağlamak için ilgili yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uyumu taahhüt ederiz.
 • Teknik bilgiler ile ticari ve mesleki sırları koruruz.
 • Kaynakları dikkatli, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı taahhüt ederiz.
 • Küresel ısınma tehdidini azaltmak için payımıza düşeni yapma konusunda azimliyiz.

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve BIOMIN’in başarısı; ortaklık, takdir, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik olarak tanımlanan öz değerlerimize dayanmaktadır.