Kalite

Bizim için kalite, müşterilerimizin satın aldıkları BIOMIN ürünlerinin, güvenilirlik ve performansından daima emin olmaları demektir. Bu kalite düzeyi zaman içinde müşterilerimizin doğal beklentisi haline gelmiş ve takdirlerini kazanmıştır. Yarattığımız bu değeri yaptığımız her işte yaşatmak azmiyle çalışmaktayız.

Hijyen, ürün güvenliği ve hammadde izlenebilirliğini imalat sürecinden nihai mamule kadar en üst standartlarda sağlamak ve sürdürmek için hiçbir özveriden kaçınmayız. Kalite değerlerimiz şunlardır:

Kalite

Kaliteli ürünler

Tüm hammaddelerimiz sadece seçkin bir grup tedarikçiden alınır ve kabul aşamasında çok titiz denetimlere tabi tutulur. Güvenilir tedarikçilerle uzun vadeli iş ilişkileri tesis etmek BIOMIN’in iş felsefesinin bir parçasıdır. Bu yaklaşım tutarlı ve yüksek kaliteli hammadde tedarikinin sağlanmasına yardımcı olur.

Bütün materyal ve ürünlerin titiz kalite kontrollerine tabi tutulması BIOMIN üretim prosesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kalite

Motivasyonu yüksek bir ekip

Sürekli öğrenme kurumsal kültürümüzün bir parçasıdır. Çalışanlarımızın yeteneklerini geliştiren ve daha da önemlisi moral ve motivasyonlarını yükselten sürekli eğitim prensibine büyük önem veririz.

Standart belirleme

BIOMIN, başarının şirket içi kalite standartlarını sürekli geliştirmeye bağlı olduğu inancındadır.

1997 yılında BIOMIN uluslararası ISO 9001 standartlarını uygulamaya başlamıştır. Bunun ardından BIOMIN üretim tesislerinde devreye giren HACCP sistemi, müşterilerimizin aradığı kalite güvencesini temin etmektedir.

ISO 9001 certified
HACCP approved

GMP+, FAMI-QS ve QS gibi uluslararası ve yerel yem kalitesi standartları, hammadde alımından nihai üretime kadar en ileri düzeyde kontrollerle ürünlerimizin kalitesini teminat altına almaktadır.

GMP+ Feed Safety Assurance
FAMI-QS
QS - Quality scheme for food

BIOMIN, kaliteli gıdanın temelinde kaliteli yemin bulunduğunun bilincindedir. Önceliğimiz müşteri memnuniyeti olup sektördeki en ileri kalite kriterlerini uygulayarak bu amaca ulaşmayı hedefleriz.

ISO 14040 Yaşam Çevrimi Değerlendirmesi

Eylül 2011’de BIOMIN ISO 14040 "Yaşam Çevrimi Değerlendirmesi" sertifikasyonunu elde etmiştir. Yemden yararlanmayı ve hayvan performansını optimize etmek suretiyle hayvancılık işletmelerinin sera gazı emisyonlarını azaltmak mümkün olmaktadır.

ISO 14040 Yaşam Çevrimi Değerlendirmesi hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Sorularınız için iletişim adresimiz: Opens window for sending emailquality(at)biomin.net