Koşullar ve Şartlar

Bu koşul ve şartlar, bu web sitesi üzerinden hizmet alma dahil, bu web sitesinin kullanımı için geçerlidir. Bu web sitesini bu amaçlarla veya diğer herhangi bir amaçla kullanırken, bu koşul ve şartlarla ilzam edilmeyi kabul edersiniz. Eğer bu koşul ve şartları kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmaktan kaçınmalısınız. Bu koşul ve şartlar, bu web sitesinin kullanımının tabi olduğu diğer tüm geçerli koşul ve şartlarla birlikte okunmalıdır.

Bu koşul ve şartlarda, “biz”, “bizi/bize” veya “bizim” ifadeleri

BIOMIN Holding GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf
Austria

1. Koşul ve Şartlarda Değişiklikler

Bu koşul ve şartları çeşitli zamanlarda değiştirme hakkını saklı tutarız. Değişiklikler, bu web sitesinde bildirimde bulunulmasını müteakip derhal yürürlüğe girecektir. Söz konusu bildirimi müteakip bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, sizin değiştirilmiş koşul ve şartlar tarafından ilzam edilmeyi kabul etmeniz anlamına gelecektir.

2. Üyelik

Bu sitedeki bazı bilgilere erişmek için, üye olmanız gerekebilir. Bir üye olmak ve üye kalmak için, kayıt olmalı ve çeşitli zamanlarda bu sitede belirtilen diğer özel kurallarımızla birlikte bu koşul ve şartlara uymalısınız.

Herhangi bir anda ek üyelik hizmetleri temin etmeye son verme ve/veya üyeliğinize son verme hakkını saklı tutarız. Değiştikleri takdirde kayıt detaylarınızı güncellediğinizden emin olmalısınız; aksi takdirde üyelik hizmetlerinden faydalanamayabilirsiniz.

Üyelik hizmetlerini kullanmanıza olanak sağlayan tüm şifrelerin güvende tutulduğundan ve başka kimsenin sizin üyeliğinizi kullanarak üyelik hizmetlerine erişmesine izin vermediğinizden emin olmalısınız.

3. Bilgiler

Bu sitede verilen tüm bilgiler, iyi niyetle verilmektedir. Bilgilerin genel olduğunu ve tavsiye niteliğinde olmadığını kabul etmelisiniz. Bilgilerimizi kendi iç kaynaklarımızdan ve diğer kaynaklardan alırız ve uygun gördüğümüz şekilde çeşitli zamanlarda güncelleyebiliriz veya güncellemeyebiliriz. Bu nedenle, herhangi bir bilginin geçerli, doğru veya tam olduğuna dair hiçbir garanti veya teminat veremiyoruz ve vermiyoruz. Genel olarak internet üzerinde kontrolümüz olmadığından, aynı zamanda erişiminizin zamanında, kesintisiz veya güvenli olacağını da garanti edemiyoruz.

Bu sitede bulduğunuz herhangi bir bilgiye güvenmeden veya ona göre hareket etmeden önce kendi araştırmalarınızı yapıp uygun şekilde nitelikli kişilerden tavsiyeler istemelisiniz.

4. SORUMLULUĞUN REDDİ

BU WEB SİTESİNİ VEYA LİNKİ VERİLEN HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİ KULLANMANIZLA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK BAĞLANTILI BİR ŞEKİLDE KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ HİÇBİR ZARAR ZİYAN İÇİN, (İHMAL SONUCU ORTAYA ÇIKANLAR DAHİL) NE ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARSA ÇIKSIN, SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ, AYRICA BU WEB SİTESİNDE BULUNAN VEYA BU WEB SİTESİ VASITASIYLA ERİŞİLEN BİLGİLERİ KULLANMANIZDAN VEYA SÖZ KONUSU BİLGİLERE GÜVENMENİZDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR ZİYAN İÇİN DE SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ.

HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, AKSİ HALDE BU KOŞUL VE ŞARTLARA İMA YOLUYLA DAHİL EDİLECEK OLAN TÜM KOŞULLAR VEYA DİĞER GARANTİLER BURADA AÇIKÇA REDDEDİLMEKTEDİR. MEVZUATIN HERHANGİ BİR KOŞUL VEYA GARANTİYİ İMA ETTİĞİ HALLERDE VE MEVZUATIN HERHANGİ BİR KOŞUL VEYA GARANTİNİN REDDEDİLMESİNİ VEYA UYGULANMASININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ YA DA SÖZ KONUSU KOŞUL VEYA GARANTİYE İSTİNADEN YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN DEĞİŞTİRİLMESİNİ YASAKLADIĞI HALLERDE, SÖZ KONUSU KOŞUL VEYA GARANTİ DAHİL EDİLMİŞ KABUL EDİLECEK, FAKAT BİZİM, SÖZ KONUSU KOŞUL VEYA GARANTİYİ İHLALİNE DAİR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ, HİZMETİ BU SİTE VASITASIYLA TEMİN ETME İLE SINIRLI OLACAKTIR.

HİÇBİR HALÜKÂRDA KÂR KAYBINDAN VEYA DİĞER BİR DOLAYLI ZARAR ZİYANDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ.

5. Özel Uyarılar

Bu web sitesine erişiminizin ve herhangi bir bilgiyi kullanmanızın, gayri kanuni olmadığından veya sizin için geçerli olan kanunlarla yasaklanmamış olduğundan emin olmalısınız.

Bu web sitesine erişmekte kullandığınız sürecin sizi virüs, kötü amaçlı bilgisayar kodu veya bilgisayar sisteminize zarar verebilecek diğer müdahale formları riskine maruz bırakmamasını sağlamak üzere siz kendi tedbirlerinizi almalısınız.

Şüpheye meydan vermemek açısından, bu web sitesi veya linki verilen herhangi bir web sitesini kullanmanızla ilgili olarak bilgisayar sisteminizde ortaya çıkan, hiçbir müdahale veya zarar için sorumluluk kabul etmemekteyiz.

BU WEB SİTESİ ÜZERİNDEN BİZDEN ALINAN HİZMETLERİN İSTEKLERİNİZE UYACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMİYORUZ.

Aldığımız tüm makul tedbirlere rağmen, erişimlerinize veya bilgisayar sisteminizde ya da bu web sitesinde bulunan verilere veya bilgilere izinsiz erişim riski olduğunu kabul etmektesiniz. Böyle bir faaliyet sonucunda karşı karşıya kalabileceğiniz hiçbir türden bu tür hiçbir zarar ziyan için sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz.

6. Katkılarınız

Çeşitli zamanlarda, size ve diğerlerine bizimle ve/veya birbirinizle diyaloga girme olanakları sağlayabiliriz ve genel olarak bu siteye materyal veya yorum sunmanızı mümkün kılabiliriz ("katkılarınız"). Aşağıdaki kurallar, katkılarınız için geçerlidir ve bu kurallara sıkı sıkıya uyulmalıdır (geçerli tüm kanunlara ek olarak):

 • Katkılarınız bizim tarafımızdan saklanabilir ve bize onları, gizlilik politikamıza tabi olarak, uygun gördüğümüz şekilde kullanmak üzere geri alınamaz, kalıcı, ücretsiz bir lisans vermektesiniz.
 • KATKILARINIZ VEYA BAŞKA HERHANGİ BİRİNİN KATKILARINDAN HİÇBİRİNİN İÇERİĞİ VEYA KANUNİLİĞİNDEN SORUMLU OLMAYACAĞIZ. YÜRÜTME KURULUŞLARI VEYA YETKİ SAHİBİ DİĞER HERHANGİ BİR ORGANIN KATKILARINIZA VE KİMLİĞİNİZE ERİŞMEK İÇİN BULUNACAĞI KANUNİ TALEPLERE TAM OLARAK UYACAĞIMIZDAN HABERDAR OLMALISINIZ.
 • Hiçbir pornografi materyali, müstehcen materyal veya ayrımcı materyalin reklamını yapmamalı, bunları iletmemeli, kaydetmemeli, postalamamalı, göstermemeli veya başka şekillerde kullanıma sunmamalısınız (örneğin, milliyet, ırk, din, etnik köken veya cinsiyete dayalı ayrımcılık yapan materyal).
 • Karalayıcı, taciz edici, istismarcı veya tehdit edici dil veya materyal iletmemeli ya da postalamamalısınız.
 • Katkılarınızın kökenini gizlemek için kısmen veya tamamen mesaj başlıklarını taklit etmemeli veya saptırmamalısınız (yani, "spoofing").
 • Geçerli izin olmadan, bize ya da başka bir kişiye ait bilgisayarlar, hesaplar veya ağlara erişmemeli ya da erişmeye çalışmamalısınız veya bizim sistemimizin veya başkasının sisteminin güvenlik tedbirlerine sızmaya çalışmamalısınız (genelde "hacking" veya "cracking" olarak bilinir).
 • Internet virüsleri, solucanlar, Truva atları, pinging, flooding, mail bombing veya hizmetin reddi saldırıları veya diğerlerinin bu siteyi kullanmasına engel olacak veya etkili bir şekilde kullanabilme becerisine müdahale edebilecek diğer herhangi bir faaliyetle ilgili bilgiler dağıtmamalı veya bunların oluşturulması ve gönderilmesi ile iştigal etmemelisiniz.
 • Bu sitenin diğer kullanıcılarına ya da başka herhangi birine bu site vasıtasıyla istemedikleri, açıkça veya gizlice sizin hizmetleriniz ya da ürünlerinizin reklamını yapan e-mailler göndermemelisiniz (genelde "spam" olarak bilinir).
 • İster kanuni ister kanundışı olsun, bu sitenin diğer kullanıcılarına, operasyonlarımıza, itibarımıza, şerefiyemize veya müşteri ilişkilerine zarar olduğunu belirlediğimiz faaliyetlerde bulunmamalısınız.

7. Telif Hakkı

Bu web sitesindeki ve web sitesinin tüm bölümlerindeki telif hakları (görünür veya işitilebilir olsun olmasın ve tüm kod dahil), tarafımıza aittir veya lisanslıdır. Herhangi bir yargı alanında açıkça izin verilmediği ya da tarafımızdan açıkça izin verilmediği sürece, herhangi bir şekilde veya herhangi bir vasıtayla:

 • Aksi özellikle belirtilmediği sürece, bu web sitesinin hiçbir bölümünden türemiş çalışma uyarlayamaz, çoğaltamaz, saklayamaz, dağıtamaz, gösteremez, icra edemez, yayınlayamaz veya üretemezsiniz; veya
 • Bu web sitesinin herhangi bir kısmından edinilen hiçbir bilgi, ürün veya hizmeti ticarete konu edemezsiniz.

8. Markalar

Eğer faaliyetlerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimize atfen markalarımızdan herhangi birini kullanırsanız, söz konusu markayı bize atfeden bir beyanı da dahil etmelisiniz. Markalarımızdan hiçbirini:

 • Kendi markalarınızda veya kendi markalarınızın tümü ya da bir bölümü olarak;
 • Bizim olmayan faaliyetler, ürünler ya da hizmetlerle bağlantılı olarak;
 • Kafa karıştırıcı, yanıltıcı veya aldatıcı olabilecek bir şekilde;
 • Bizi veya bilgilerimizi, ürünlerimizi ya da hizmetlerimizi (bu web sitesi dahil) kötüler şekilde kullanmamalısınız.

www.biomin.net adresinde görülen diğer tüm markalar, ürün isimleri ve şirket isimleri ve logolar, kendi ilgili sahiplerine aittir.

9. Sınırlı Kullanım

Yazılı olarak aksini kabul etmediğimiz sürece, bu web sitesine sadece sizin şahsi kullanımınız için erişiminiz sağlanmaktadır. Özellikle de, bizim yazılı iznimizi almaksızın bu web sitesinden alınan edinilen bilgileri ikinci bir alıcıya satamazsınız veya bilgileri diğer bir ticari faaliyetle bağlantılı olarak kullanamazsınız.

10. Link Verme

Bu web sitesi, diğer web sitelerine linkler içerebilir ("linki verilen web siteleri"). Söz konusu linkler, sadece kolaylık olsun diye verilmektedir ve geçerli kalmayabilir veya bakıma tabi tutulmayabilir.

Linki verilen web siteleriyle alakalı içerik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

Aksi öngörülmediği sürece ve aksi öngörüldüğü ölçüde, linki verilen web sitelerine verdiğimiz linkler, söz konusu linki verilen web sitelerinin sahipleri ya da işletmecilerinin veya söz konusu linki verilen web sitelerinde atıfta bulunulan veya bulunan herhangi bir bilgi, grafik, materyal, ürün veya hizmetin tarafımızdan onaylandığı, desteklendiği veya tavsiye edildiği şeklinde anlaşılmamalıdır.

İznimiz olmadan bu siteye link veremezsiniz. Her halükârda, sitemizde link verilen herhangi bir materyal, çerçeve içinde olmamalı, aksine ayrı bir pencerede açılmalıdır ve açıkça bu siteden olduğunu belli etmelidir. Bu tür herhangi bir linkin aktif kalmasını sağlamaktan sorumlu değiliz ve bu tür linklerin bu sitenin herhangi bir yeniden organizasyonundan etkilenebileceğini göz önüne almalısınız, ki bunu habersiz yapma hakkını saklı tutarız.

11. E-maillerin ele alınması

Bize gönderdiğiniz herhangi bir e-mailin içeriğini saklayacağız ve bunu yapmamızın kanuni bir şart olduğuna inanıyorsak, onu iş operasyonlarımızda kullanacağız.

12. Bilgi Güvenliği

Ne yazık ki, internet üzerinden hiçbir veri iletiminin tamamen güvenli olduğu garanti edilemez. Söz konusu bilgileri korumaya çalışsak da, bize ilettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini garanti etmiyoruz ve edemeyiz. Buna uygun olarak, bize ilettiğiniz herhangi bir bilgi, riski size ait olmak kaydıyla iletilmektedir. Yine de, bir kere iletiminizi aldığımızda, söz konusu bilgilerin güvenliğini temin etmek için makul adımlar atacağız.

13. Erişimin Sona Ermesi

Herhangi bir anda, haber vermeksizin bu web sitesine erişime son verebiliriz. Sorumluluğun reddi beyanımız, yine de bu tür bir sona erdirmeden sonra da geçerli olacaktır.

14. Yorumlar / Şikayetler

Bu koşul ve şartlarla ilgili ya da onların ihlali iddiasına dair her tür yorum ve şikayet office(at)biomin.net adresine gönderilmelidir.

15. Kayıt Politikası

Kayıt olurken verdiğiniz detaylar, kendinize ait detaylar olmalıdır ve doğru olmalıdır. Başka birisini taklit etmek, bu siteyi kullanımınız için geçerli olan, kabul edilebilir kullanım koşul ve şartlarının çok ciddi bir ihlalidir.

Kayıt bilgilerini toplamamızın esas sebebi, size bu siteyle veya doğrudan temasla temin ettiğimiz hizmetleri, verdiğiniz bilgilere dayalı olarak özelleştirebilmektedir. Kayıt bilgilerinizi vermekle, söz konusu hizmeti temin etmemizi ve sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz ürünleri veya hizmetleri tanıtmamızı kabul etmektesiniz.

Kişisel bilgilerinizin toplanmasını ve saklanmasını çok ciddiye alıyoruz ve bilgilerinizle ilgili gizlilik politikamıza katı bir şekilde uyacağız.

Herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, lütfen office(at)biomin.net adresiyle temasa geçin.

16. Gizlilik Politikası

(a) Genel Bilgiler

Bu politika, bu site için geçerli kabul edilebilir kullanım koşul ve şartları ve kayıt/üyelik koşulları ile birlikte okunmalıdır. Şahsi verilerinizin işlenmesi, sadece geçerli veri koruma düzenlemelerine uygun olarak gerçekleşir.

(b) Veri işleme kontrolörü

ERBER AG
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf, Austria

Eğer veri korumaya dair herhangi bir sorunuz varsa, bize şu adresten ulaşabilirsiniz: Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net.

(c) Bu web sitesini kullanırken şahsi verilerin işlenmesi

Mümkün olduğu ölçüde, web sitemizde sunulan hizmetlerin kullanımı, şahsi verilerin işlenmesi olmaksızın gerçekleşmektedir. Ancak, web sitemizde sunulan belirli hizmetlerin kullanımı, şahsi verilerin işlenmesini gerektirir. Belirli hizmetlerin kullanımından (örneğin, başvuru sahibi platformu; Çerezlerin kullanımına dair daha fazla detay için bakınız Madde 17) ve şahsi verilerinizin ilgili işlenmesinden önce, gizlilik beyanında belirtilen amaçlarla verilerinizin işlenmesine açık onay vermeniz istenecek.

WEB SİTEMİZDEKİ BİR FORMUN PARÇASINI TEŞKİL EDEN GİZLİLİK BEYANI ONAY BEYANI KUTUSUNU İŞARETLEMEKLE, GİZLİLİK BEYANINDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA ŞAHSİ VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİ AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.

(d) Bizimle Temasa Geçin

Bizimle web sitesindeki iletişim formu vasıtasıyla temasa geçerken sağladığınız kişisel veriler veya e-mail vasıtasıyla temasa geçerken e-mailde verdiğiniz kişisel veriler, sadece iletişim talebinizi ele almak için işlenecek ve en fazla bir yıl süreyle diğer tüm ek sorular için saklanacaktır. Başka hiçbir amaçla veri işleme gerçekleşmeyecektir.

(e) Haber Bülteni

Web sitemiz vasıtasıyla, e-mail adresinizi, adınızı ve soyadınızı ve kökeniniz olan ülkeyi girmek suretiyle haber bültenimize üye olabilirsiniz.

“ŞİMDİ ABONE OL” BUTONUNA TIKLAMAK SURETİYLE, HABER BÜLTENİNE ÜYE OLMAKLA İLZAM EDİLMEYİ KABUL EDİYORSUNUZ VE GENEL KULLANIM KOŞULLARIMIZI KABUL EDİYORSUNUZ.

Herhangi bir anda, haber bülteninin altındaki üyelikten çıkma (unsubscribe) linkine tıklamak ve üyelikten çıkma sayfasındaki talimatlara uymak suretiyle haber bülteni üyeliğinize son verebilirsiniz.

Verileriniz, mevcut haber bülteni üyeliğiniz süresince saklanacak ve abonelik iptal edildikten sonra silinecektir.

(f) Haklarınız

Tarafımızdan işlenen kişisel verilerinizi teyit etmeye ve iletmeye, ayrıca da kişisel verilerin işlenmesini düzeltmeye, silmeye ve sınırlandırmaya, veri taşınabilirliğine ve itiraz etmeye hakkınız var.

Herhangi bir anda, verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onayı geri çekebilirsiniz. Tarafınızdan onayın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce izninize dayalı olarak gerçekleşen şahsi verilerinizin işlenmesinin kanuniliğini etkilemeyecektir. İzninizi geri çektiğinizi, Opens window for sending emaildataprotection(at)erber-group.net adresine bir e-mail göndermek suretiyle beyan edebilirsiniz.

Eğer şahsi verilerinizin işlenmesinin, veri koruma kanununu ihlal ettiğine veya veri koruma taleplerinizin diğer herhangi bir şekilde ihlal edildiğine inanıyorsanız, bir denetim makamı nezdinde şikayette bulunmaya hakkınız vardır. Avusturya’da, bu veri koruma makamıdır ("Datenschutzbehörde").

(g) Üçüncü şahısların linkleriyle bağlantılı olarak veri koruma referansı

Bu siteden diğer bir siteye bir link kullandığınızda, lütfen diğer sitenin gizlilik politikalarının bizimkinden farklı olabileceğini göz önünde bulundurun. Diğer herhangi bir sitenin gizlilik politikalarından veya bunlara uyulmasından sorumlu değiliz.

17. Çerez Kullanımı

Web sitemizi ve hizmetlerimizi optimize etmek için, bu web sitesinde Üçüncü Şahıs Çerezlerini ve "Google Adwords-Remarketing" Yeniden Pazarlama Etiketlerini kullanıyoruz. Sistemimizdeki bu etiketlere dayalı olarak, kişisel bilgiler bir filtre kriteri olarak kullanılabilir. Ancak, kişisel verileriniz asla üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

Çerezler, bir web sunucusunun bir web sitesini ziyaret ederken tarayıcınıza gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Metin dosyaları, önceden ziyaret edilmiş web sitelerinden, tarayıcınızın tarama işlemi sırasında kaydettiği veriler içerir.

(a) Çerez kullanımı izni

Web sitemize ilk defa eriştiğinizde, açıkça görünür bir çerez kullanım referansı çıkar ve web sitesini ziyaret ederken çerez kullanımına izin vermenizi ister. Eşzamanlı olarak Koşullar ve Şartlarımıza bir link verilir; burada, sizi veri işlemenin yapısı ve amacına dair bilgilendirmeye yönelik olarak, web sitemiz tarafından kullanılan farklı türlerdeki ve farklı amaçlara yönelik çerezlere dair gerekli tüm bilgiler bulunur.

“ÇEREZLERİ KABUL ET” ("ACCEPT COOKIES") BUTONUNA TIKLAMAK SURETİYLE, AŞAĞIDA AÇIKLANAN VERİ İŞLEMEYİ AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.

Herhangi bir anda izninizi geri çekebilirsiniz (detaylar için bakınız Madde 17c). Ancak, bazı çerez türleri sitemizin işlemesi için hayati önemdedir; çerezlerin etkisiz hale getirilmesi, bu web sitesinin ve ilgili hizmetlerinin işlevselliğini ve performansını etkileyebilir.

(b) Çerezlerin türleri ve kullanım şekilleri

Aşağıdaki çerezler www.biomin.net tarafından kullanılmaktadır; buna göre, hem Kalıcı Çerezler (bu çerezler, tarayıcı kapandıktan sonra bile, ya kendi ayarlarına göre otomatik olarak silininceye ya da elle kaldırılıncaya kadar cihazınızda kalırlar), aynı zamanda da Oturum Çerezleri (bu geçici çerezler, sadece geçici olarak saklanır ve tarayıcı kapatılırken silinir) kullanılmaktadır:

www.biomin.net Cookies:

Hizmet / Tedarikçi Çerez Adı Açıklama / Amaç Maksimum Saklama Süresi
addthis.com __atuvc
__atuvs
__atssc
Add This sosyal paylaşma platformu tarafından bir sayfanın tıklanmasını ve paylaşılmasını izlemek üzere ayarlanan çerezler.
AddThis Gizlilik Politikası
30 gün
sharethis.com __unam ShareThis sosyal paylaşma platformu tarafından bir sayfanın tıklanmasını ve paylaşılmasını izlemek üzere ayarlanan çerezler.
ShareThis Gizlilik Politikası
9 ay
Google Analytics __ga
__gid
__gat
__utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
_gaexp
Kullanıcı davranışını ölçmek ve optimize etmek üzere Google Analytics tarafından kullanılan çerezler.
Google Analytics Çerez Özeti
2 yıl
Google Adwords Remarketing   Online reklam kampanyalarımızın optimizasyonu için web sitemizde ziyaret edilen sayfaları yakalamak üzere kullanılan hizmet. Kullanıcı verileri takma isimler altında toplanır ve hiçbir şahsi ya da hassas veri saklanmaz.
Google Privacy Policy
 
Facebook Tracking Pixel   Facebook’un ziyaretçi eylemi pikseli, sosyal ağ (Facebook) vasıtasıyla pazarlama faaliyetlerimizin verimliliğini ölçmeye yarar. Veriler Facebook’ta saklanır ve tarafımızdan isimsiz olarak kaydedilir. Veri toplama, sadece Facebook hesabı olan kullanıcıları etkiler ve Facebook üye alanına kaydedilir. Facebook üyesi olmayan kullanıcılar, bu veri işlemeden etkilenmez.
Facebook Privacy Policy
 
LinkedIn
Insight Tag
  The LinkedIn Insight Tag enables the collection of metadata such as IP address information, timestamp, and events (e.g. page views). All data is encrypted. The LinkedIn browser cookie is stored in a user's browser until a user deletes the cookie or the cookie expires (there’s a rolling six-month expiration from the last time the user’s browser loaded the Insight Tag). Users have full control to block or delete cookies.
LinkedIn Privacy Policy
6 months
Hubspot List of cookies Pazarlama otomasyon yazılımımız (Hubspot) tarafından, web sitemizde kullanıcı davranışını izlemek üzere kullanılan çerezler. Kişisel ve demografik veriler toplanıp işlenir.
Hubspot Gizlilik Politikası
 
biomin.net cookiePolicy Çerez endikasyonunu doğrulayan çerez. 24 saat
biomin.net fe_typo_user Web İçeriği Yönetim Sistemimizin (TYPO3), bir oturumdaki kullanıcı ayarlarını belirlemekte kullanılan çerezi. Bu amaçla hiçbir şahsi veri kullanılmayacaktır. Oturum Çerezi (tarayıcı kapatılırken silinir)

(c) Çerezlerin engellenmesi ve silinmesi, Çerez kullanımı izninin geri alınması

Herhangi bir anda tarayıcınızdaki ayarları değiştirmek suretiyle çerez kullanımını önleyebilirsiniz. Önceden ayarlanmış olan çerezler, tarayıcı geçmişinizdeki ayarları değiştirmek suretiyle silinebilir. Bu ayarlarda nasıl değişiklik yapılacağına dair daha fazla bilgi için, bakınız:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

iPhone & iPad:
https://support.apple.com/en-gb/HT201265