Yumurta Üretimini Artirmak İçin Farkli Bir Yol


Photo: iStockphoto_Monticelllo

Tavuklar iyi beslenmediğinde, yumurta üretimi azalacaktır. Bu durum çoğunlukla içme suyu eksikliği ve düşük yem tüketimi seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Tavuklar; yemler lezzetli olmadığında, havalar çok ısındığında veya çevresel etkenler nedeniyle stresli oldukları zaman daha az yemeye eğilimlidir. Bu nedenle, temiz içme suyu ve yüksek kalitede yem her zaman mevcut olmalıdır.

Yönetim ve ışıklandırma

Yönetim tarafında örnek olarak, iyi biyogüvenlik uygulamaları ve aydınlatma yönetimi, tavuklar için son derece önemlidir. Işıklar söndüğünde, tavuklar yemezler ve bu da düşük yumurta üretimi ile sonuçlanır. Gerekli minimum süreden daha az ışığa maruz kalmak, yumurta üretiminde bir düşüşe neden olur. Diğer taraftan, tavuklar çok fazla ışığa maruz kaldıklarında erken dönemde cinsel olgunluğa ulaşırlar ve çok küçük yumurtalar bırakırlar.

Verimlilik ihtiyacı

Tahminler, 2050 yılında dünya çapında 9 milyar insanın beslenmesi gerektiğini gösteriyor. Ve dünyamız doğal kaynaklar açısından sınırlı bir sistemdir. Kısacası sorun aynı sınırlı sistemden daha fazla yiyecek elde etmek; çözüm ise daha yüksek verimliliktir. Verimlilik, gıda üretim zincirindeki tüm aşamaları dikkate almalıdır. Genetik şirketleri, yumurta verimliliğini sürekli iyileştirmeye odaklanmalıdır. 1998'de bir yumurtacı tavuk 72 haftada 310 yumurta verebilirdi. Bugün, yirmi yıl sonra, aynı dönemde 320 yumurta verebilmektedir.

Yem, yumurta verimliliği için bir başka önemli faktördür. Yem, toplam yumurta üretim maliyetinin %60 ila %70'ini oluşturduğundan, yem verimliliğinin artırılmasına büyük önem verilmelidir. Doğru seçilmiş fitojenik yem katkı maddeleri (PFA'lar) yumurtacı performansını bu yolla destekleyebilmektedir.

Fitojeniklerin gücü

Fitojenikler geleneksel olarak insan beslenmesinde ve ilaçlarında ve hatta gıdaların korunmasında bile tat ve baharat olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin inanılmaz biyoçeşitliliği, organizmada farklı etkiler yaratan muazzam sayıda aktif madde içeren çok çeşitli bitki ve baharatlar sunmaktadır. Bu, bağırsak mikrobiyotalarını etkileyen ve bağırsak korumasını arttıran endojen enzimi salgılamasını uyarmaktadır.

Fitojeniklerin etki mekanizması, aktif maddelerin veya bileşenlerin kimyasal yapısına bağlıdır. Baharatlar, otlar, uçucu yağlar veya ekstreler farklı etkiler gösterir. Örneğin, timol, karvakrol ve öjenol gibi fenoller (çoğunlukla kekik, güveyotu ve karanfilden türetilmiş) ve bunların metil esterleri çok güçlü bir antiseptik etkiye sahiptir. Apiaceae familyasına ait kimyon, rezene ve Lamiaceae (örn. Biberiye ve nane) gibi ailelerin türleri güçlü antioksidatif özelliklere sahiptir. Diğer bitki bileşikleri; safra, mukus ve tükürük gibi sindirim salgılarını ve ayrıca enzim aktivitesini güçlendirerek daha iyi sindirilebilirliği destekler. Bununla birlikte, hayvanlarda sabit ve güvenilir sonuçlar, ancak sürekli kalite kontrol ile standartlaştırılmış bir hammadde ile birlikte bir fitojenik karışımın formülasyonu ile elde edilebilir.

Daha iyi verim ve yumurta üretimi için Digestarom®

Tayland'daki bir araştırma tesisinde yapılan bir çalışma, tam olarak formüle edilmiş bir fitojenik yem katkı maddesinin (Digestarom®, BIOMIN Holding GmbH, Avusturya) yumurta üretimi, yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta kütlesi ve yem dönüşüm oranı (FCR) üzerindeki olumlu etkilerini doğruladı. Çalışmada yumurta üretiminin (+% 2.12), yem tüketiminin (+6.33 g / gün), yumurta ağırlığının (+0.42 g) ve yumurta kütlesinin (+1.68 kg) arttığı görülmüştür. FCR, tedavi grubunda kontrol grubuna göre -0.07 daha düşüktü (Tablo 1).

Tablo 1. Digestarom®'un performans parametreleri üzerine etkisi

    Kontrol Digestarom Fark

Yumurta üretimi

% 85.36 87.48 +2.12

Yem alımı

g/d 101.15 107.48 +6.33

Yumurta ağırlığı

g 57.6 58.02 +0.42

Yumurta kütlesi 

kg 49.85 51.53 +1.68
FCR   2.29 2.22 -0.07

Sonuç

Gelecekteki nüfus artışı ve sınırlı kaynaklar, hayvansal üretimde verimliliği artırmak için çözüm arayışında anahtar faktörler olacaktır. Bozulmuş besleme dönüşümü, hayvanda performansın azalmasıyla sonuçlanır. Eksiksiz formüle edilmiş fitojenik yem katkı maddelerinin önemli etkisi, yem verimliliğini ve yumurta performansını artırmaktadır.

This article originally appeared in Livestock and Feed Business.