BIOMIN Dünya Mikotoksin Araştirmasi Raporu 2018

Bu sonuçlar;

 • Ocak-Aralık 2018 arasında,
 • 79 ülkede
 • 18424 bitmiş yem ve ham emtia numunesi üzerinde gerçekleştirilen,
 • 81936'dan fazla analiz sonunda

ortaya çıkmıştır.

Bazı Önemli Noktalar

 • Çoklu kontaminasyon sık sık meydana gelir. Tüm numunelerin %70'inin (en az iki mikotoksin için analiz edilmiştir) birden fazla mikotoksin içerdiği görülmüştür.
 • 2017'den 2018'e kadar Güney ve Güney Doğu Asya'daki risk şiddetli bir şekilde aşırı seviyelere ulaşmıştır.
 • Kuzey Amerika'da, domuz ve kümes hayvanı üretimi için ciddi risk oluşturan Deoksinivalenol en yaygın görülen mikotoksin olmuştur.
 • Deoksinivalenol aynı zamanda Avrupa'da en bol bulunan mikotoksindir.
 • Güney ve Orta Amerika'da risk esas olarak Fumonisin'lerine ve tahıllarda çok yaygın olan Deoksinivalenol'e dayanmaktadır.
 • Afrika'da, Deoksinivalenol, özellikle mısırda çok fazla miktarda görülmüştür.
 • Orta Doğu'dan gelen mısır numunelerinin % 100 oranında ortalama 3101 ppb konsantrasyon seviyesinde Fumonisinle kontamine olduğu görülmüştür.
 • Spectrum 380 metodu ile 691’den fazla numune analiz edilmiştir. Sonuçlar, ortaya çıkan mikotoksinlerin prevalansının yüksek olduğunu göstermiştir. Aurofusarin, Moniliformin, Enniatin vb. de sıkça görülmüştür.

Raporun tamamını indirebilirsiniz

[Translate to Türkçe:] BIOMIN World Mycotoxin Survey 2018