Broylerlerde antibiyotik büyüTme promotÖrlerine karşı doğal büyütme faktörlerine dair yeni bilimsel sonuçlar

[Translate to Türkçe:] Broilers

Antibiyotik kullanımının azaltılmasının yanı sıra antibiyotik büyütme promotörlerinin ikame edilmesi çok önemli bir hedeftir. Bu hedefi hayata geçirmek ve başarılı olmak için, hayvanların performansını ve sağlığını etkileyebilecek tüm temel faktörleri (örn. Uygun yönetim, aşılama protokolleri, su kalitesi ve doğru besleme formülasyonu) dikkate almak zorunludur.

Piyasada bulunan antibiyotiklere pek çok alternatif vardır. Çoğu alternatif bağırsak sağlığını, bağışıklık ile bağırsak mikrobiyotalarının modülasyonunu ve patojen çoğalmasını önlenmeyi hedefler. Böyle bir yelpazede, bu alternatiflerin hareket tarzını anlamak, seçmek ve doğru ürünleri birleştirmek çok zor olabilir. Bağırsak performansını iyileştirmek için herhangi bir programa uygulanabilecek en önemli üç yem katkı maddesi türü aşağıda sıralanmıştır:

  • Fitojenikler(FYK)
  • Sinbiyotikler
  • Organik Asitler

FYK’lar yem verimliliğini ve bağırsak korumasını arttırır. Sinbiyotik ürünler bağışıklık durumunu iyileştirir ve bağırsakları faydalı bakterilerle kolonize etmeye yardımcı olur. Ve organik asitler, patojenlerin kontrolsüz çoğalmasına karşı savaşırlar.

Biotronic® Top3: geliştirilmiş organik asit

Organik asitlerin veya tek zincirli yağ asitlerinin (SCFA) kullanımı, son zamanlarda yem pH'ını azaltıp, tampon kapasitesini olumlu yönde etkileyerek sadece yem hijyeni geliştirmek için değil, aynı zamanda bağırsak sağlığını desteklemek için de cazip hale gelmiştir. Organik asitler, gastrointestinal sistemdeki patojenik bakterilerin kontrolsüz çoğalmasını önleyen birçok patojen (örn., Salmonella spp, E. coli) üzerinde doğrudan bir antimikrobiyal etkiye sahiptirler. Ayrıca, SCFA'lar sindirimi iyileştirerek dolaylı olarak sağlığa katkıda bulunurlar. Bu, uygun yem sindirimini dolayısıyla bağırsağın alt kısmında daha az sindirilmemiş yem kalmasını sağlar. Bu sindirilmemiş yem, faydalı bakterileri sonuçta ortaya çıkarmak ve bağırsak disbiyozunu yaratmak için fırsatçı bakteriler tarafından bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir.

Gelişmiş bir organik asit yem katkı maddesi olan Biotronic® Top3 kullanıldığında patojenik bakterilerin kontrolü daha da net olarak gözlemlenir. Gram-negatif patojenlerin daha iyi yönetimi için yenilikçi bir formülasyon olan Biotronic® Top3, bir Permeabilizing Complex ™ (bir fitojenik madde ve Gram-negatif bakterilerin dış zarını geçebilen maddelerin bir karışımı) ile organik asitlerin yararlı etkilerini birleştirir. Bu özel karışım, SCFA'ların antimikrobiyal aktivitesinin hayvan bağırsağında optimal bir etkiye sahip olmasını sağlar.

TABLO 1. DENEME GRUPLARI VE DİYETLERİ

Bilim destekli bir çözüm

Bilimsel hakemli dergiler (Palamidi ve ark., 2016; Palamidi ve Mountzouris, 2018), broyler yemine eklenen Biotronic® Top3'ün, önemli bağırsak ekosistemi unsurlarını olumlu yönde etkilediğini ve performansı artırdığını göstermiştir. Atina Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen bir denemede, Biotronic® Top3 , kümes hayvanı üretiminde sıklıkla bir büyütme promoteri olarak kullanılan düzenlemelerin hala izin verdiği bir antibiyotik olan avilamisin ile karşılaştırılmıştır. Hayvanlar (Cobb) 42 gün boyunca üç fazlı besleme rejimine göre formüle edilmiş bir mısır soya fasulyesi bazal diyeti almıştır. Dört deneysel tedavi Tablo 1'de listelenmiştir.

Sonuçlar açıkça Biotronic® Top3 kullanımının besin sindirilebilirliğini geliştirdiğini ve dolayısıyla avilamisin ile benzer bir performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Her ne kadar BTR ve BTPC gruplarında besin sindirilebilirliği geliştirilmiş olsa da, aynı etkiler bu gelişmelerin her ikisini de açıklayamamaktadır. Pek çok parametrenin analizi, geliştirilmiş organik asit bazlı yem katkı maddesi ve antibiyotik büyütme promotörünün etki tarzındaki farklılıkları ortaya çıkarmıştır.

Avilamisin ve Biotronic® Top3'ün kullanımının ileal digesta ve ileal mukoza ile ilişkili bakterilerdeki toplam bakteri, Bacteroides spp., Lactobacillus, E. coli, C. leptum ve C. coccoides alt grupları üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Bununla birlikte, avilamisin kullanımı, ileal digesta'da Clostridium perfringens alt grubunun konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltmıştır. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü avilamisinin gram-pozitif bakterilerin büyümesini inhibe ettiği bilinmektedir. Diğer taraftan, avilamisin, çekal digestadaki bakteri popülasyonunu veya çekumdaki mukoza ile ilişkili bakterileri etkilememiştir.

Biotronic® Top3, çekal digesta'da C. leptum ve C. coccoides alt gruplarının konsantrasyonunu önemli ölçüde artırmıştır. Bu iki bakteri diğer bağırsak mikrobiyotalarıyla sinerjik hale gelir ve esasen bütirat ve propionat olan emilimsiz diyet karbonhidratı SCFA'lara emdirir. Bu iki SCFA, kolonik epitelyum için başlıca enerji kaynağıdır ve bağırsak epitel fonksiyonunu derinden etkiler. Bu nedenle Biotronic® Top 3, bu iki bakteri alt grubunun büyümesini uyararak bağırsak sağlığını ve broyler büyüme performansını dolaylı olarak olumlu etkiler. Daha iyi nişasta sindirilebilirliği ile ilişkili olan ileal digesta'da BTR grubu mikrobik glikolitik enzimlerdeki önemli artış bu olumlu etkileri teyit etmektedir.

Ticari kümes hayvanı üretiminde antibiyotik büyütme promotörlerinin yerini almak için doğru yönetim, uygun aşılama protokolleri ve doğru besin formülasyonunu içeren bütünsel bir yaklaşım gereklidir.

TABLO 2. ÇALIŞMANIN PERFORMANS SONUÇLARI
TABLO 3. ARAŞTIRMA GRUPLARININ FAYDA-MALİYET ANALİZİ; BROYLER FİYATI* = €1.15/KG; YEM FİYATI* = €0.33/KG

Biotronic® Top3'ün kullanımı daha iyi mikrobiyal enzim aktivitelerinin teşvik edilmesinin yanı sıra; yararlı bakterilerdeki büyümenin iyileştirilmesi ve daha iyi besin sindirilebilirliği ile sonuçlanmıştır ve bu da denemenin performans sonucunu iyileştirmiştir. (Tablo 2). Bu, geliştirilmiş organik asitlerin etki tarzının antibiyotiklerden farklı olmasına rağmen, geliştirilmiş organik asitlerin, hayvansal üretimde antibiyotik kullanımını azaltmayı amaçlayan bir programda başarılı bir şekilde kullanılabileceğini kanıtlamaktadır.

Biotronic® Top3: karlı bir çözüm

Antibiyotik çözeltisi ve Biotronic® Top3'ün maliyeti arasında yapılan bir karşılaştırma, organik asitlerin kullanılmasıyla, antibiyotik büyütme promotörlerinin diyetten çıkarılmasında oluşan boşluğu azaltmanın mümkün olduğunu göstermektedir. Hayvan başına 1.15 € 'luk ortalama bir piyasa fiyatıyla Biotronic® Top3'ün kullanımı, 7.83: 1'lik bir yatırım getirisi ile birlikte hayvan başına 0.22 € 'luk ek net gelir elde etmiştir (Tablo 3).

Sonuç

Bununla birlikte, antibiyotiklerin yem katkılarıyla basitçe ikamesi yeterli değildir. Ticari kümes hayvanı üretiminde antibiyotik büyütme promotörleri ikame edilirken, doğru yönetim, uygun aşılama protokolleri ve doğru beslenme formülasyonunu içeren bütünsel bir yaklaşım gereklidir. Biotronic® Top3 gibi yem katkı maddelerinin kullanımı, antibiyotik içermeyen bir besleme programının uygulanması için yararlı bir araçtır. Ürün, düşük ila orta dereceli bir kırılma noktasında iyi performans seviyelerini korurken, antibiyotiğin ikamesine izin verir.

Kısaca:
 
  • Artan tüketici talepleri ve düzenleyici baskılar sonucunda hastalıkların önlenmesi için antibiyotik kullanımı muhtemelen yasaklanacaktır.
 
 
  • Kanatlı yemlerinde antibiyotik kullanımının kolayca bırakılması patojenlerden kaynaklanan sorunların neden olduğu bir performans boşluğu yaratacaktır.
 
 
  • • Geliştirilmiş bir organik asit olan Biotronic® Top3, beslemenin sindirilebilirliğini geliştirerek ve bağırsak sağlığını dolaylı olarak teşvik ederek performans boşluğunu kapatır.
 

REFERANSLAR

Palamidi I., Paraskeuas V., Theodorou G., Breitsma R., Schatzmayr G., Theodoropoulos G., Kostas F. and Mountzouris C.K. 2016. Effects of dietary acidifier supplementation on broiler growth performance, digestive and immune function indices.
Animal Production Science 57(2). DOI: 10.1071/AN15061

 

Palamidi I. and Mountzouris C.K. 2018. Diet supplementation with an organic acid based formulation affects gut microbiota and expression of gut barrier genes in broilers. Article in Press. DOI: 10.1016/j.aninu.2018.03.007