Digestarom® Daıry İle Süt Verimliliğini Artırın

[Translate to Türkçe:] Milk production in heifers fed Digestarom® Dairy increased by 0.7 kg per day.

Digestarom® Dairy'in performans üzerindeki etkisini araştırmak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek verimli bir süt çiftliğinde bir yem denemesi yapıldı. Daha önceki çalışmalar Digestarom® Dairy ile beslenen süt ineklerinde verim artışı olduğunu göstermişti. Bununla birlikte ürün, günlük olarak inek başına 45 kg'dan fazla süt üreten  ve  yemde monensin alan çiftliklerde test edilmemişti.

DENEME

Deneme için ABD'nin Minnesota eyaletinde 'robotik sağım yapılan’ ticari bir sürü kullanıldı. Digestarom® Dairy, sadece robotik olarak değil herhangi bir yöntemle sağılan sürülerde de kullanılabilir. Bununla birlikte, robotik sağım yapılan sürüler, sağım sırasında robotlarla verilen konsantre yemler hariç (kontrol ve işleme konsantreleri) aynı yemle beslenen gruplara saha denemelerini yapmak için mükemmel bir fırsat sağlar. Denemede kullanılan sürü, aynı genetiğe, çevresel koşullara ve aynı çiftlik uygulamalarına sahipti. Bu denemede, hayvanlar her biri 62 inekten oluşan iki gruba ayrıldı. Deneme sonuçları, bütün test protokollerini tamamlamış 118 hayvandan elde edilen verilere dayandırıldı. Üretim seviyelerinin her iki grupta da benzer olmasını sağlamak için denemenin başlamasından iki hafta önce süt üretimi kaydedilmeye başlandı.

UYGULAMALAR

İnekler dört hafta boyunca ya bir kontrol konsantre yemi veya Digestarom® Dairy (inek başına 2 g) içeren bir konsantre yemi ile beslendi. Her iki grup da sağımhanede ortalama 5,67 kg konsantre yem tüketimi gerçekleştirdi. Dört haftalık deneme süresinden sonra, uygulama iki hafta boyunca (arınma süresi olarak) durduruldu ve daha önce kontrol grubu olan gruba Digestarom® Dairy uygulandı. Ayrıca bu çapraz kullanım denemesi tasarımının, hayvanlarda barınak koşullarında oluşabilecek potansiyel farklılıkların eşitlenmesini sağladığı gözlemlendi. Deneme öncesi ve arınma süresinde süt üretimindeki değişiklikler; somut sonuçlar elde etmek için Digestarom® Dairy'nin iki hafta boyunca uygulanmasının gerekli olduğunu gösterdi. Digestarom®Dairy'in etkisi, katkı maddesinin yemden çıkarılmasından iki hafta sonra kayboldu.  Dört haftalık besleme süresinin son iki haftasında üretim istatistiksel olarak karşılaştırdı. Veriler; laktasyon dönemi 60 günden az , 60 günden fazla olan düveler ile laktasyon dönemi 60 günden az ve 60 günden fazla olan inekler olmak üzere 4 gruba bakılarak değerlendirildi.

ARTAN SÜT VERİMİ

Digestarom® Dairy ile beslenen düvelerdeki süt üretimi günde 0,7 kg artarken, katkı maddesi verilen olgun inekler günde 1,6 kg daha fazla süt ürettiler. Şaşırtıcı şekilde 60 günden daha az laktasyondaki olgun inekler günlük enerjisi düzeltilmiş süt miktarı (ECM) yaklaşık 1,4 kg ve süt proteinini 63 g artırmıştır. Düvelerde ve ineklerde laktasyonun erken ve geç dönemlerinde; Digestarom® Dairy tüketen süt ineklerinin miktar olarak daha fazla süt yağı ürettiği görüldü. Bunun sonunda vücut ağırlığında veya yem tüketiminde herhangi bir değişiklik tespit edilmediğinden, Digestarom® Dairy tüketen ineklerin daha verimli olduğu tespit edildi.

SÜT ARTIŞI NEREDEN GELİYOR?

Toplam süt hacmindeki artış, üretilen laktoz miktarı ile ilgilidir. Erken laktasyondaki tüm inekler, tipik olarak süt üretimini sınırlayan negatif enerji dengesindedir. Laktoz glikozdan üretilmektedir ve laktasyonun erken döneminde genellikle glikoz miktarı yetesizdir olarak karşılanmaktadır. İnekler proteinleri deamine ederek ve bunları diğer kaynaklardan gelen karbon iskeletinden üç karbon ünitesi ile birleştirerek bir miktar glikoz üretirler.

ENFLAMASYONUN AZALTILMASI

Bu denemenin sonuçları; artan süt üretimi ve iyileştirilmiş süt proteini seviyeleri ile beraber, Digestarom® Dairy verilen hayvanlarda enerji dengesinin daha iyi olduğunu göstermektedir. Barry Bradford’ın Kansas Eyalet Üniversitesi’ndeki grubunda yapılan araştırmalar, doğum sonrası ineklerde enflamasyonarın azaltılmasının üretimi ve sağlığı nasıl iyileştirdiğini göstermiştir. Bu bulgular, bu denemeye göre, enerji dengesi bakımından yapılan gözlemlerle oldukça uyumludur, bu durum Digestarom® Dair’nin enflamasyonları azaltabileceğini göstemektedir. 

BAĞIRSAK SAĞLIĞININ DESTEKLENMESİ

Digestarom® Dairy'nin içeriğindeki gibi fitojenik bileşikler enflamatuar şartları iyileştirilmenin yanı sıra aynı zamanda bağırsak bütünlüğünü de geliştirmiştir. Kansas Üniversitesi tarafından yapılan bu deneme, kış ortasında aşırı soğuk koşullarda yapıldı. Yapılan birçok çalışma sıcaklık stresine maruz olan ineklerin bağırsak geçirgenliklerinin arttığını ve yalnızca yem tüketimi ile karşılanamayan glikoz eksikliğinin ötesine geçen glikoz açığının şekillendiğini göstermiştir. Isı stresi koşullarında, Digestarom® Dairy yüksek sıcaklıkların etkilerini hafifletmek ve genel olarak verimliliği artırmak için önemli bir araçtır. Daha fazla araştırma yapılması gereken diğer bir yararı, Digestarom® Dairy'nin üreme verimliliğini arttırma potansiyelidir. Enerji dengesinin ve glikoz kullanılabilirliğinin iyileştirilmesi uterusun involusyonunu ve ovulasyonu iyileştirmek için önemlidir ve potansiyel olarak daha az boş gün ve daha sağlıklı sürü finansmanı ile sonuçlanabilir.

Genel olarak araştırma, Digestarom® Dairy'nin çiftlik koşullarında, özellikle de erken laktasyondaki hayvanları destekleyen performansı iyileştirme potansiyelini doğrulamıştır.

ÖZETLE

•    Digestarom® Dairy, BIOMIN tarafından üretilen, laktasyondaki ineklere, enflamsayonu azaltma dahil birçok fayda sağlayan fitojenik bir yem katkı maddesidir.
•    Bağırsaktaki enflamasyonun azaltılması daha iyi bir enerji dengesi sağlar. Süt üretimini ve verimi arttırır.
•    Digestarom® Dairy ayrıca genel bağırsak sağlığını destekler, besin maddelerinden yararlanma  ve yem verimliliğini arttırır.