Hindi Performansının Antibiyotik Kullanılmadan Geliştirilmesi için Faydalı Bakterilerin Kullanılması


Photo: iStockphoto_Mark Kokkoros

Son zamanlarda kanatlı endüstrisi, genetik gelişmeler, önleyici hastalık kontrolleri, artan biyogüvenlik önlemleri ve modern üretim yöntemlerini de içine alan muazzam bir değişim yaşamıştır. Hayvansal proteine artan talep bu değişimi tetiklemiştir. 1990- 2005 yılları arasında kanatlı eti tüketimi gelişmekte olan ülkelerde 35 milyon ton artmıştır (Narrod ve ark., 2007). Kırmızı et üretiminin uygun olmadığı bazı ülkelerde, hindi eti ikame edici olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, hayvancılığın diğer alanlarında olduğu gibi hindi üretimi, büyüme performansını, besin emilimini arttırmak ve enterik bakteriyel hastalıkları azaltmak gibi karmaşık zorlukları beraberinde getirmektedir.

Daha az antibiyotikle daha fazlasını yapabilmek

Geliştirilmiş büyüme ve yem verimliliği, bir hindi yetiştiricisi için son derece önemli konulardır. Birçok yerde, artan güvenli ve ekonomik hayvansal protein talebini karşılamak için tıbbi olarak önemli olmayan antibiyotiklerine güvenmek zorunlu olmuştur. Bununla birlikte, tüketicilerin, satıcıların ve yasa düzenleyicilerin artan baskısı, çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımının azaltılmasını sağlamıştır. Ayrıca, bazı antibiyotiklere karşı dirençli patojen bakteriyel suşların gelişimi, tedavi gerektiğinde antibiyotiklerin etkinliğini tehlikeye atabilmektedir. Immünsupresyon ya da bağırsak mikrobiyotalarının değişimi nedeniyle de bazı enfeksiyonlara karşı duyarlılık artışı gözlenmiştir. (Ulusal Araştırma Konseyi, 1980)

Faydalı bakterilerin desteği

Antibiyotik büyüme promotörlerinin (AGPler) istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak ve antibiyotik kullanımını azaltmak için; fitojenikler, organik asitler, probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler (kombine probiyotik ve prebiyotik) gibi yeni yem katkı maddeleri, önleyici ilaçlar ve performansı arttırarak sağlık sorunlarını önlemek için aşılar geliştirilmiştir. PoultryStar®, türe özgü probiyotik mikroorganizmaların ve inülinden türetilen prebiyotik fruktooligosakkaritlerin kombine etkisi ile faydalı bağırsak mikroflorasını destekleyen çok yönlü sinbiyotik bir üründür. Bağırsak sağlığını iyileştirmek, civcivleri patojenik enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirmek ve aynı zamanda performansı geliştirmek için tasarlanmıştır.

ABD'de antibiyotiksiz hindi denemesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, 98 gün boyunca 540 poult (Koch hindi melezi) ile yapılan bilimsel bir çalışmada, BIOMIN'in sinbiyotik PoultryStar® sol'ü 20g/1000 hayvan/gün dozunda antibiyotiksiz (ABF) rasyonla birlikte içme suyunda kullanılmıştır. Yem katkı maddesi 1-3, 7, 13-15, 21, 28, 35, 41-43, 49, 56, 63, 69-71, 77, 84 ve 91. günlerde uygulanmıştır (ilk üç gün, her üç günde bir, yem değişimi etrafında ve haftada bir kez). Kontrol grubuna sadece ticari antibiyotiksiz rasyon verilmiştir.

Çalışma sonuçları

Çalışma sonuçları PoultryStar® sol'un hindi performansını geliştirdiğini göstermektedir. Nihai canlı ağırlığının PoultryStar® grubunda negatif kontrol ile karşılaştırıldığında belirgin olarak yükseldiği görülmüştür (P <0.05) (Şekil 1). 98 günlükken, kontrol grubu hayvanları 8.604 kg iken, PoultryStar® kullanılan deneme grubu 9.120 kg'a ulaşmış, aralarında 516 g gibi önemli bir fark oluşmuştur. Yem alımının, PoultryStar® alan grupta %8 daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu da iki grup arasındaki ağırlık farkını açıklamaktadır. (Şekil 2).

Figure 1. Tavuk başına vücut ağırlığı

Body weight per hen
Weight at placement - Yerleştirmedeki ağırlık; Day 14 – 14. Gün; Day 40- 40. Gün; Day 68- 68. Gün;
Different supersripts at the same time point differ significantly (P<0.05) - Aynı zaman içindeki

Figure 2. Compilation of overall feed intake and FCR

Compilation of overall feed intake and FCR 

Tavuklardaki benzer bulgular

Bu bulgular broylerlerde de aynı şekilde çok sayıda bilimsel, ticari ve saha çalışmasında doğrulanmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, sinbiyotik PoultryStar®'ın bağırsak histomorfolojisini geliştirdiği (Palamidi ve ark., 2016), bunun da sindirim fonksiyonunun iyiletirerek sindirilebilirliği arttırdığı bulunmuştur. Probiyotikler, bağırsak mimarisinde genişletilmiş bir yüzey alanı oluşturarak, besin maddelerinin daha fazla emilmesine katkıda bulunurlar. (Awad ve ark., 2009). Bununla birlikte, bu çalışmalar spesifik olarak hindilerde daha ileri denemelerle teyit edilmelidir. Tavuklarla yapılan diğer çalışmalar, PoultryStar®'ın erken profilaktik takviyesinin bağışıklık yanıtını geliştirdiğini göstermiştir. PoultryStar®, sekal içeriğinde Salmonella Enteritidis gibi patojenik hastalıkların insidansını(Sterzo ve ark., 2007), bakteriyel kondronekrozla ilişkili sakatlığı önemli ölçüde azaltmış (Wideman ve ark., 2012), performans artışı ve Eimeria sorununa karşı ek bir koruyucu etki sağlamıştır. (Ritzi ve diğerleri, 2016).

Fitojenikler, organik asitler, probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler (kombine probiyotik ve prebiyotikler) ve aşılar gibi hayvan yemlerini teşvik etmek ve sağlık sorunlarını önlemek için alternatifler sunan yeni yem katkı maddeleri ve önleyici ilaçlar geliştirilmiştir. 

Sonuç

Bilimsel çalışmalar ve denemeler, probiyotik suşların ve prebiyotiklerin karışımını içeren bir sinbiyotik gibi doğal büyüme promotörlerinin yararlarının altını çizmiştir. Bu çalışmalar onları antibiyotiksiz beslemede son derece çekici bir araç haline getirmektedir.

KISACA
  • Tüketicilerin baskısı, hindi üretiminde antibiyotik kullanımının azaltılmasını sağlamaktadır
  • Antibiyotik olmadan, bir performans boşluğu oluşmaktadır
  • Yemi, yem katkı maddeleri ile takviye etmek, performans açığını kapatmaya yardımcı olmaktadır
  • PoultryStar® yeme eklendiğinde yem tüketimi ve nihai vücut ağırlığının arttığı gözlemlenmiştir

Note: At time of writing, PoultryStar® has EU authorization for use in feed or water for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor avian species to the point of lay. PoultryStar® is under evaluation for EU authorization for use in turkeys.

Referanslar

Awad, W., Ghareeb, K., Abdel-Raheem, S. and Bohm, J. (2008). Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chickens. Poultry Science, 88(1), pp.49-56.

Narrod, C., Tiongco, M. and Costales, A. (2007). Global poultry sector trends and external drivers of structural change. FAO. Online. Available from: www.fao.org/ag/againfo/home/events/ bangkok2007/docs/part1/1_1.pdf [Accessed 12.01.18].

National Research Council. (1980). The Effects on Human Health of Subtherapeutic Use of Antimicrobials in Animal Feeds. National Research Council, Commission on Life Sciences. Committee to Study the Human Health Effects of Subtherapeutic Antibiotic Use in Animal Feeds. Division on Earth and Life Studies and Division of Medical Sciences. National Academies Press.

Palamidi, I., Fegeros, K., Mohnl, M., Abdelrahman, W., Schatzmayr, G., Theodoropoulos, G. and Mountzouris, K. (2016). Probiotic form effects on growth performance, digestive function, and immune related biomarkers in broilers. Poultry Science, 95(7), pp.1598-1608.

Ritzi, M., Abdelrahman, W., van-Heerden, K., Mohnl, M., Barrett, N. and Dalloul, R. (2016). Combination of probiotics and coccidiosis vaccine enhances protection against an Eimeria challenge. Veterinary Research, 47(1).

Sterzo, E., Paiva, J., Mesquita, A., Freitas Neto, O. and Berchieri Jr, A. (2007). Organic acids and/or compounds with defined microorganisms to control Salmonella enterica serovar Enteritidis experimental infection in chickens. Revista Brasileira de Ciência Avícola, 9(1), pp.69-73.

Wideman, R., Hamal, K., Stark, J., Blankenship, J., Lester, H., Mitchell, K., Lorenzoni, G. and Pevzner, I. (2012). A wire-flooring model for inducing lameness in broilers: Evaluation of probiotics as a prophylactic treatment. Poultry Science, 91(4), pp.870-883.