Mükemmel Silaj Kalitesi İçin

[Translate to Türkçe:] Ensuring Excellent Silage Quality

Silolama, hayvan yemini daha uygun maliyetli hale getirmek için yem ve bitkileri koruma amacıyla kullanılan kilit bir işlemdir. Silolama sürecini doğru uygulamak; yem değerini en üst seviyeye çıkarmak ve yıl boyunca yüksek hayvan performansı sağlayabilmek için kritik öneme sahiptir.

 

KORUMA 

Koruma buradaki anahtar kelimedir. Çoğu zaman yetersiz seviyede bir silolama işlemi, enerji ve protein kaybına neden olarak silajın besin değerini tehlikeye sokar. Uzman BIOMIN ekibi silaj yapma sürecinizde size rehberlik edebilir ve en yüksek kalitede silajı elde etmenize yardımcı olabilir. Silolama işleminin bir kısmı, doğru bakterilerin fermantasyon işlemini yönlendirmesini sağlamaktır. Homofermentat ve heterofermentat bakterilerinin doğru karışımını içeren kaliteli bir silaj inokulantı, iyi bir silaj kalitesinin şansa bırakılmamasınına yardımcı olur.

DOĞRU BAKTERİLERİ KULLANMAK

İstenmeyen bakterilerin oluşmasını önlemek amacıyla silaj pH'ının olabildiğince hızlı düşmesini sağlamak için homofermentatif (laktik asit üreten) bakteriler seçilmelidir. Heterofermentatif bakteriler ise düşük pH değerinin korunmasına yardımcı olmak ve istenmeyen mayaların ve küflerin büyümesini önlemek için laktik asit ve asetik asit dengesini sağlarlar. Silaj dışarı besleme aşamasındaki kalitesini ancak iyi bir aerobik stabilite ile koruyabilir. Doğru bakteri, fermentasyonun doğru işlemesine yardımcı olur ve istenmeyen mikropların silolanmış yemdeki değerli protein ve enerji kaynaklarını uzaklaştırmasını önler. Bununla birlikte, en iyi bakteriler bile silajın temellerinin doğru yapılmasının yerini alamaz. BIOMIN silaj kalitesini değerlendirme ve sağlamada size rehberlik edecek bilgi ve araçlara sahiptir.

SİLAJINIZ NASIL KOKUYOR?

En çok tercih edilen fermantasyon ürünü, neredeyse hiç kokmayan laktik asittir. Diğer silaj kokuları, fermantasyon işlemindeki problemlerin göstergeleri olabilir. Bütirik asit, lezzetliliği azaltabilecek keskin bir kokuya neden olur ve bu clostridial fermantasyonun bir göstergesidir. Clostridia; şeker, protein, amino asitler ve laktik asidi metabolize ederek silaj kalitesini önemli ölçüde azaltır. Clostridia'nın yayılmasının hayvan sağlığı ve performansı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Diğer yandan sirke kokusu (aşırı asetik asit üretiminden) veya alkol kokusu (maya büyümesinden), silajda enerji ve kuru madde israfını gösterebilir. Güçlü bir amonyak kokusu, protein parçalanmasına işaret eder ve bu durum yine silaj kalitesine gölge düşürür.

Şekil 1: Termal resim ile silajın sıcaklık görüntüsü
Şekil 1: Termal resim ile silajın sıcaklık görüntüsü
Şekil 2. Silaj makinesi
Şekil 2. Silaj makinesi

GENEL SİLAJ YÖNETİMİ

BIOMIN silaj üretimi ve yönetimi sürecinde uzmandır. BIOMIN aerobik stabilite ile ilgili sorunların teşhisine yardımcı olmak için ahırın tüm yüzeyini görsel olarak tarayan kızılötesi termal kameralar kullanmaktadır (Şekil 1) Silaj yüzeyinin altında en az 20 cm derinliği araştırmak önemlidir.  (Borreanni, 2010). Profesyonel silaj aletleri (Şekil 2) analiz için iyi bir temsili örnekleme sağlar ve laboratuvar sonuçları BIOMIN teknik desteği ile yorumlanabilir. Silaj pH yerinde tespit edilebilir. Silajın TMR'nin önemli bir parçası olduğunu ve kalitesinin inek sindirimini ve performansını etkileyeceğini unutmamak önemlidir.

Biomin® BioStabil ürün hattı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve için Biokey ile iletişime geçin.

REFERANSLAR

Borreani, G., and Tabacco, E. (2010). The relationship of silage temperature with the microbiological status of the face of corn silage bunkers. Journal of Dairy Science. 93(6), 2620–2629.