Su ürünlerinde en önemli 5 performans göstergesi

Su ürünleri çiftliklerinde üretim döngüsünün başarısını ölçmek için kullanılan sayısız performans göstergesi vardır.

SU ÜRÜNLERİNDE EN ÖNEMLİ 5 PERFORMANS GÖSTERGESİ

1. YEM DÖNÜŞÜM ORANI (YDO)

Yem, yetiştiricilikte en büyük maliyettir, bu nedenle balık ve karideslerin yemlerinin uygun şekilde kullandığından emin olmak üreticiler için çok değerli bir göstergedir.

Oran ne kadar düşük olursa yem o kadar verimli bir şekilde ağırlık kazancına dönüştürülmüş demektir. Üreticiler ve beslenme uzmanları, FCR’yi azaltmak için birlikte çalışır, bu nedenle aynı miktarda girdi için daha fazla çıktı elde eder.

FCR = verilen yem (g) / hayvan ağırlık kazancı(g)

2. HAYATTA KALMA ORANI

Suda yaşayan türlerin hayatta kalma oranını etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin birçoğu birçok patojeni barındıran harici su ortamındadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde hastalık yönetimi her zaman önceliklidir ve hayatta kalma oranı ile ölçümü gerçekleştirilir.

Üreticiler hastalık mücadelesi boyunca herhangi bir tedavinin etkinliğini görmek için üretim döngüsü içerisinde belirli bir süre boyunca hayatta kalma oranını izleyebilirler.

Hayatta kalma oran % = Üretim döngüsünün sonunda hayatta kalan hayvan sayısı / döngünün başındaki toplam hayvan sayısı * 100

3. CANLI AĞIRLIK ARTIŞI

Balıklar ve karidesler ağırlık bazında alınıp satılır, bu yüzden hayvanlar ne kadar ağır olursa, üreticiye o kadar fazla ödeme yapılır. Balık ve karides yemleri kilo alımını teşvik etmek için en iyi malzemeler kullanılarak formüle edilir.

Üreticiler, bir hayvan örneğini tartarak ve tüm popülasyon için hesaplamayı ekstrapolasyon yaparak, üretim döngüsü boyunca canlı ağırlık artışını izler.

Canlı ağırlık artışı (g) = nihai canlı ağırlığı (g)- başlangıçtaki canlı ağırlığı (g)

4.ORTALAMA GÜNLÜK ARTIŞ (ADG)

Hayvanların ne kadar büyüdüklerine ek olarak, büyüme oranlarını da bilmek çok önemlidir. Bir ürünün nihai ağırlığına ne zaman ulaşacağını tahmin edebilmek, üreticilerin bir yılda ne kadar ürün yetiştirebileceklerini tahmin etmelerini sağlar ve yem gibi girdilerin satın alınmasına yardımcı olur.

Bu metrik ayrıca, üretim biriminin gerektirdiği farklı zaman aralıklarında ağırlık artışını hesaplamak için de ayarlanabilir; örneğin haftalık büyüme oranı (WGR).

Ortalama günlük kazanç (g) = canlı ağırlık artışı (g) / gün sayısı

5. VERİM/HEKTAR

Bu performans göstergesi, stok yoğunluğunu dikkate alır ve üretim alanı başına çıktıyı ölçer. Tipik olarak kg / ha cinsinden ölçülür, ancak bu ülke ve türlere bağlı olarak değişir.