YARKA CANLI AĞIRLIK YÖNETİMİ İLE YUMURTA ÜRETİMİNDE KAZANCIN ARTIRILMASI


Photo: gojak

Cinsel olgunluk doğrudan üretim döngüsünün başlangıcı ile ilişkilidir. Cinsel olgunlukta sürü istikrarı daha erken bir üretim başlangıcına, daha yüksek peak seviyesine ve daha iyi bir yumurta üretimine olanak tanır. Aynı canlı ağırlığında bir sürüye sahip olmanın bir başka avantajı da, tek bir diyetle tüm sürünün besin gereksinimlerinin kolayca karşılanabilmesidir. İdeal olarak, belirli bir sürüde eşit canlı ağırlığı oranı % 85'e yakın olmalıdır. Canlı ağırlıkları düşük olan yarkalar daha geç cinsel olgunluğa ulaşma eğilimindedir ve daha ağır olanlara göre yaşamları boyunca daha az yumurta üretirler. Ayrıca, hedef canlı ağırlığına ulaşamayan yarkalar özellikle gastrointestinal ve reprodüktif sistemlerde zayıf fizyolojik ve anatomik konformasyon gösterebilirler.

Hedefin üstünde olmak

Büyüme döneminde canlı ağırlığının hedefin üzerinde olmasının da çeşitli olumsuz sonuçları vardır. Obez tavuklar normal vajinal mukoza retraksiyonuna sahip değildirler. Bu nedenle sıklıkla oluşan prolapsus diğerleri tarafından gagalamalarına neden olur. Aynı zamanda bu anormallik, artan mortaliteye ve yumurta üretiminin erken azalmasına yol açar. Yaşamsal besin ihtiyacının ve pazarlanabilir olmayan yumurtaların sayısının artışı gibi diğer istenmeyen sonuçlar da karlılığı azaltır.

Fitojenik Yem Katkıları

Fitojenik yem katkı maddeleri (PFA), gastrointestinal anatomi, fizyoloji, besin sindirimi ve emilimi üzerinde; pankreatik enzimlerin üretiminin artması, bağırsak bütünlüğünde iyileşme ve artmış safra sekresyonu gibi olumlu etkiler göstermiştir. Pankreatik enzimler, bağırsak lümeninde lipidler, karbonhidratlar ve amino asitler gibi besinlerin sindirilmesine yardımcı olurlar. Besin sindirimini optimize ederek ve bağırsak morfolojisini geliştirerek, besin emilimini artırırlar. Genel olarak fitojenik yem katkı maddeleri, besin kullanımını iyileştirerek ideal ağırlığa ulaşmak için daha fazla besin maddesinin hayvan tarafından kullanılmasını sağlarlar. Fitojenikler ayrıca gastrointestinal sistemdeki patojen miktarını da azaltırlar. Fitojenik kullanıldığında artan sindirilebilirlik, bağırsak lümenindeki serbest proteinde azalmaya yol açar ve patojenlerin yayılımını azaltır.

Probiyotikler

Probiyotikler, Escherichia coli, Salmonella ve Clostridium gibi patojenlerin kolonizasyonunu önleyerek, mikrobiyal ve çevresel tehditlere karşı bağışıklığı desteklerler ve bağırsak bütünlüğünü arttırarak gastrointestinal mikrobiyotayı stabilize ederler. Probiyotiklerin etkinliği, kullanılan suşların miktarı ve cinsine göre farklılık gösterebilir. Çoğu zaman, birlikte kullanılan birkaç suş, bir taneden daha etkili olabilir. Probiyotikler; bağırsak villusunun uzunluğunun ve genişliğinin artması ve amilaz gibi önemli sindirim enzimlerinin sekresyonunun çoğalmasına bağlı olarak gelişmiş bir besin emilimi gösterirler. Ek olarak, birçok çalışma, probiyotiklerle takviye edilmiş diyetlerle beslenen hayvanların, beslenmeyenlere göre patojenlere karşı daha iyi bir bağışıklık ve performans sergilediğini göstermiştir.

Resim 1. İdeal canlı ağırlığı istikrarı
Figure 1. Ideal body weight uniformity.
Source: Hy-Line International, Technical Update: Growing Management of Commercial Pullets www.hyline.com/userdocs/pages/TB_PULLET_MGMT_ENG.pdf

Organik Asitler

Hayvan yemleri, sadece kontamine yemlerle beslenen hayvanlar için değil, aynı zamanda bu hayvanlardan elde edilen ürünlerle temas eden insanlar için de sayısız bakteriyi barındıran son derece dikkate değer taşıyıcılardır. Yem; hasat, işleme, taşıma ve depolama sırasında patojenler tarafından kontamine edilir. Hayvan tarafından yutulduğunda, bakteriyel patojenler gastrointestinal sisteme erişerek metabolik enerji ve performans kaybına neden olurlar. Bilim, uzun yıllardır organik asitlerin hayvan yemindeki bakteri miktarını azalttığını göstermiştir. Organik asitlerin yararlı mekanizmaları arasında hücre ölümüne neden olan hücre içi pH regülasyonunu bozma, bağırsak pH'sini azaltma, patojenik büyüme için uygun olmayan bir ortam oluşturma ve sindirim enzim aktivitesini artırma gibi özellikler sayılabilir. Bu mekanizmalar sayesinde organik asitler, bağırsaktaki patojenik yükü azaltarak hayvanlarda büyümeyi ve geliştirilmiş performansı destekler.

Vücut ağırlıkları çok düşük olan yarkalar, cinsel olgunluğa daha geç ulaşma eğilimi gösterirler ve ömürleri boyunca daha az yumurta üretirler.

Impact of Inflammation on Performance
Enflamasyonun performans üzerindeki etkisi
Enflamasyon pahalı bir fizyolojik süreçtir. Anoreksi kaynaklı düşük yem alımının sonucu olarak hayvanda düşük enerjiye neden olur ve hücre bağışıklık aktivitesi, hiperemi ve doku onarımı için önemli bir besin ve enerji yatırımı gerektirir.
Inflamation - Enflamasyon, Anorexia - Anoreksi,  Energy intake - Enerji alımı, Growth - Büyüme,  Hyper metabolism - Hiper metabolizma,  Energy expenditure - Enerji tüketimi

Enflamasyon Maliyetleri

Bağırsak sağlığı, ideal canlı ağırlığını sağlamak ve sürdürmek için temeldir. Bağırsak sağlığı; patojenik mücadele, kötü kaliteli yem içerikleri ve çevresel faktörler gibi çeşitli nedenlerle bozulabilir. Bu tehditler, fizyolojik ekonomide yüksek maliyetlerle sonuçlanan bağırsak enflamasyonunu tetikleyebilir. Enflamatuar süreçlerle karşılaşıldığında, vücut anoreksi kaynaklı düşük enerji alımı nedeniyle harcayacak daha az enerjiye sahiptir; öte yandan, enflamasyonun neden olduğu artan metabolik oran nedeniyle enerji tüketimi daha yüksektir. Neyse ki doğa, bu olumsuz etkileri ortadan kaldırabilecek bazı araçlar sunmaktadır. 

Fitojenik yem katkı maddeleri, organik asitler ve probiyotikler kombine edildiğinde aynı anda besin sindirimi ve emilimini optimize ederler, bağırsaktaki patojenik yükü azaltır, bağışıklığı düzenler ve gastrointestinal bütünlüğü geliştirirler.

Özet

Etkili sindirim, emilim ve besin kullanımı, hedef canlı ağırlığının ve artan “aynı sürü ağırlığı”nın elde edilmesini sağlar. İdeal üretim başlangıcı, peak ve kalıcılık sadece ideal canlı ağırlığına sahip yarkalarda görülebilir. Bunun yanında uygun vücut yapısı ve fizyolojisi daha fazla pazarlanabilir yumurta üretimine yol açar. Genel olarak, tüm bunlar sonuçta üretim döngüsü karlılığını belirler. Fitojenik yem katkı maddeleri, organik asitler ve probiyotiklerle kombine edildiğinde aynı anda besin sindirimi ve emilimini optimize eder, bağırsaktaki patojenik yükü azaltır, bağışıklığı düzenler ve gastrointestinal bütünlüğü geliştirirler.

Science & Solutions No. 39 - Poultry

Science & Solutions No. 39

This article was published in our Science & Solutions No. 39 - Poultry.

read now