Bakteriyel Kondronekroz ve Osteomiyelit (BCO topallık)

Bakteriyel kondronekroz ve osteomiyelit (BCO topallık) femur başının bakteriyel enfeksiyonundan kaynaklanır ve femur başı nekrozuna yol açabilir. Bağırsaktaki potansiyel patojenlerin bağırsak bariyerini aşarak eklemlere yerleşmesi bu hastalığın sebeplerinden biridir.

Dünya genelinde yapılan tarama çalışmaları topallığın yaygın bir problem olduğunu teyit etmektedir. Sık rastlanan bir hastalık olan BCO topallık dünyanın her tarafında hem uzun yaşayan (damızlık, yumurtacı), hem de hızlı gelişen (broyler) kanatlıları etkilemektedir.

Broylerlerin %10-15’i öncelikle genç kanatlılarda görülen bir hastalık olan subklinik BCO’dan etkilenir (Thorp et al., 1993). İtlaf ve seleksiyon nedeniyle BCO mortaliteyi yükseltir. Etkilenen hayvanlar hareket kabiliyetleri kısıtlandığı için yeme ve suya gereken sıklıkta gidemediğinden canlı ağırlık kazancını düşürüp FCR’ı bozar.

Bağırsak çeperinin geçirgenliğini arttırarak patojenlerin kan dolaşımına karışmasına yol açan mikotoksinler bu problemi daha da şiddetlendirebilir.

Bağırsakların faydalı mikroflorayla kolonize edilmesi patojenlerin kan dolaşımına karışmasını azaltabilir (rekabetçi dışlama). Faydalı mikrofloranın immünomodülasyon etkisi kanatlıların bu probleme karşı daha etkin bir savunma geliştirmesine yardımcı olur.

Ürünler

PoultryStar®

PoultryStar®

PoultryStar® titizlikle seçilmiş probiyotik mikroorganizmalar ve prebiyotik fruktooligosakkaritlerin kombine etkisi yoluyla faydalı bağırsak mikroflorasını destekleyen, kanatlılara özgü, iyi tanımlanmış, çok suşlu bir simbiyotik üründür.

Daha fazla bilgi

Mycofix®

Mycofix®

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?