Hammaddelerin Korunması

Hammaddelerin korunması, özellikle de uzak ülkelerden ithal edildiğinden nakliyesi uzun süren hammaddeler (mesela soya küspesi) açısından dünya genelinde yaygın bir problemdir.

Hammadde korumasında odak noktası mikrobiyal kontaminasyon, küflenme, oksidatif prosesler, toksin üretimi, tahıl zararlılarının üremesi ve bunlara bağlı sağlık risklerinin minimize edilmesidir. Koruma tedbirleri aynı zamanda hammaddelerdeki besin kayıplarının da önüne geçer.

Etkin bir hammadde korumasında hem biyolojik (kurutma, ısıl işlem, soğukta muhafaza, havadan tecrit), hem de kimyasal usullerden yararlanılabilir (antioksidan veya organik asit kullanımı).

Bu amaçla organik asit kullanımı nispeten ucuz fakat çok etkin bir strateji teşkil eder.

Ürünler

Biomin® CleanGrain liquid

Biomin® CleanGrain liquid, tahıllar ve yan ürünlerinin saklanmasında kullanılan benzersiz bir aktif madde karışımıdır. İyi dengelenmiş formülasyonu sayesinde Biomin® CleanGrain liquid tahıl ve yan ürünlerinin aerobik ve anaerobik saklanması esnasında küf, maya ve bakterilerin neden olduğu bozulmalar karşısında mükemmel bir koruma teşkil eder.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?