Yem ve Su Hijyeni

Biyogüvenlikle ilgili tartışmalarda su ve yem genellikle ihmal edilmektedir. Fakat bu iki unsur çiftliğe giren patojenlerin en önemli taşıyıcılarındandır. Yemler, yem üretim sürecinde imha edilen veya edilemeyen çok çeşitli patojen organizmalarca kontamine olabilir. Isıl işlemler yemlerin sterilizasyonunda etkili olabilir fakat yem fabrikasındaki soğutma ve depolama süreçlerinde, nakliye ya da çiftlikteki depolama esnasında yeniden kontaminasyonun önüne geçemez.

Su kalitesi asitlik ve bazlık derecesine göre değişir. Asitlik ve bazlık durumu da su kaynağının yanı sıra muhtemel bakteriyel kontaminasyonlara bağlıdır. Zaman içinde su borularında biyofilm oluşur ve bu biyofilm patojenlere yataklık edebilir.

Ürünler

Biotronic®

Biotronic®

Seçilmiş organik ve inorganik asitler ile bunların tuzlarının karışım halindeki kombinasyonlarından oluşan Biotronic® ürün hattı, pH ve tamponlama kapasitesini düşürerek yem ve su hijyeni sağlar ve Salmonella sp. ile E. coli. gibi gram negatif bakterileri baskılar. Biotronic® kanatlı, buzağı ve balık yemlerinde kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?