Besi Sığırları

Sütten kesme öncesinde

Buzağıların sağlıklı kalması önemlidir. Besi buzağıları genellikle bir arada barındırıldıkları için hastalık baskısı ve enfeksiyonların bulaşma riski artar. Süt ve kuru yem alımını arttırmanın yanı sıra bağırsak sağlığını geliştirmeye dönük uygulamalar sürü genelinde ishal vakalarını ve tedavi giderlerini azaltır, ortalama canlı ağırlık kazancını ile yemden yararlanma verimliliğini arttırır. Profesyonel buzağı yetiştirme çiftliklerinde sütten kesme öncesi dönemde Biotronic® Top3 beraberinde Biomin® geçirgenleştirici kompleks ve  Digestarom® kullanılmaktadır.

Sütten kesme sonrasında

Yüksek et veriminin temel şartı iyi kaliteli yemdir. Rasyona katılan silaj mükemmel kalitede olmalıdır. Biomin® BioStabil kullanmak silaj kalitesini arttırır.

Mikotoksinler sıklıkla rastlanan bir sorundur. Bu sorun bazen hiçbir klinik belirti göstermediği için mikotoksin risk yönetimi stratejilerinin uygulanması önemli bir ihtiyaçtır. Bu strateji kapsamında mikotoksinlerin olumsuz etkilerini ortadan kaldıran Mycofix® ürün hattının kullanılması kritik önem taşır.

Yem alımının artması et verimini de arttıracaktır. Digestarom® Beef yem alımını ve dolayısıyla ortalama günlük ağırlık kazancını geliştirir.

Büyükbaş sağlığının temel direği iyi işlev gören bir rumendir. Ortalama günlük ağırlık kazancı ancak etkin bir sindirim işlevi ve ruminal mikroflorayla mümkündür. Yenilikçi bir otolize maya ürünü olan Levabon® Rumen E prebiyotik etki göstererek sindirilebilirliği ve yemden yararlanma verimliliğini arttırır.

Ürünler

Mycofix®

Mycofix®

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Biotronic®

Biotronic®

Seçilmiş organik ve inorganik asitler ile bunların tuzlarının karışım halindeki kombinasyonlarından oluşan Biotronic® ürün hattı, pH ve tamponlama kapasitesini düşürerek yem ve su hijyeni sağlar ve Salmonella sp. ile E. coli. gibi gram negatif bakterileri baskılar. Biotronic® kanatlı, buzağı ve balık yemlerinde kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E

Levabon® Rumen E, sprey kurutmalı, otolize bir maya (Saccharomyces cerevisiae) ürünü olup maya hücresinin standardize otolitik degradsyonuna yönelik bir dahili proses teknolojisiyle üretilmiştir. Bu maya ürünü esansiyel amino asitler, peptitler, hücre çeperi karbonhidratları, nükleotidler ve B vitaminleri gibi biyoaktif bileşen ve besinler açısından zengindir.

Daha fazla bilgi

Digestarom®

Digestarom®

Digestarom® kendine özgü lezzetlendirici özellikleri biyolojik aktiviteye sahip özelliklerle bir araya getirerek sindirimi ve yemden yararlanma verimliliğini geliştiren, özel olarak formüle edilmiş fitojenik bir üründür. Digestarom® kanatlı, ruminant, balık - karides yemlerinin yanı sıra kedi – köpek mamalarında da kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil

Biomin® BioStabil, silaj inokülasyonu için seçilmiş laktik asit bakterilerinden oluşan bir ürün hattıdır. Bu bakteriler, daha etkin bir fermantasyon süreci ve daha uzun aerobik stabilite için dengeli oranda laktik asit ve asetik asit metabolitleri üretir. pH değerinde sağlanan düşüş ve asetik asidin doğrudan etkileri sayesinde istenmeyen mikroplar baskılanarak yem kalitesi geliştirilir.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?