Mikotoksinler

Bazı ruminal mikroorganizmaların dektoksifikasyon etkisi nedeniyle ruminantlar mikotoksinlere karşı belirli bir ölçüde kendilerini koruyabilirler. Ancak, modern süt ineklerinde yemlerin rumenden geçişi çok hızlandığından bu mikroorganizmalara detoksifikasyon için daha az zaman kalmaktadır. Yem alım miktarlarının da arttığı göz önünde tutulursa ineklerin doğal korunma mekanizmalarının zannedildiği kadar etkin olamayacağı anlaşılmaktadır.

Mikotoksinlerin zararlı etkileri hayvan metabolizmasından önce rumen mikroflorasında başlar. Bu da ruminal fermantasyonun etkinlik ve üretkenliğini bozar. Esasen uygulama şartlarında genellikle klinik semptomlar görülmeyebilir ama zaman içinde performans etkilenir, süt ve döl verimi düşer, ayak problemleri veya mastit vakaları artar.

Birçok ülke sütte çok sıkı aflatoksin limitleri uygulamaktaysa da üretim kârlılığı ile hayvan sağlığı ve refahını büyük ölçüde etkileyebilen diğer önemli mikotoksin grupları yasal düzenlemelerde ihmal edilebilmektedir. Ruminantlar açısından en önemli mikotoksin gruplarından bazıları şunlardır:

  • En bilinen DON (deoksinivalenol veya vomitoksin) mikotoksinlerini de içeren trikotesenler.
  • Zearalenon
  • Ergot alkaloidleri
Mikotoksinlerin etkileri - Ruminantlar

Ürünler

Mycofix®

Mycofix®

Mycofix® ürün hattı kontamine yemlerde bulunan mikotoksinleri deaktive ederek hayvan sağlığını korumak üzere özel olarak geliştirilmiş katkılardan oluşmaktadır. Mycofix® kanatlı ve ruminant yemlerinin yanı sıra balık ve karides yemlerinde de kullanıma uygundur.

Daha fazla bilgi

Bu konu hakkında bir sorunuz var mı?